Blant varmeløsningene du får støtte for å bytte til, er væske-til-vann-varmepumper og luft-til-vann-varmepumper. I tillegg støttes også biokjel, bio-ovn med vannkappe og fjernvarme. 

Med en ny og klimavennlig varmekilde blir energiutgiftene dine lavere, samtidig som standarden på huset blir høyere. Du bidrar til å redusere utslippene både av Co2 og svevestøv. En vanlig enebolig bruker ca 2200 liter olje for å varme opp huset og tappevannet. Det fører til et CO2-utslipp på 6 tonn hvert år; det samme som 2-3 nyere personbiler slipper ut i løpet av ett år. 


Populære varmepumper

Her i nord er vi avhengige av oppvarming av boligen vår året rundt. Varmepumper varmer opp boligen effektivt, og gir deg både bedre inneklima og en jevn fordeling av varmen. Mange trønderske hjem har i dag både varmepumper og varmekabler, gjerne kombinert med styringssystemer. Styringssystemene gir deg mulighet til å tilpasse varmen i de ulike rommene i boligen din etter behov. 

Luft-til-luft-varmepumper, som henter varmen fra uteluften, er de vanligste varmepumpene. 

Skal du bytte ut oljefyren eller oljetanken med en varmepumpe du får Enova-støtte for, må du velge en væske-til-vann-varmepumpe eller en luft-til-vann-varmepumpe. 

En væske-til-vann-varmepumpe utnytter bergvarme eller jordvarme til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. 

Varmepumpen kan dekke behovet for energi til både oppvarming av boligen og varmtvann hele året.

En luft-til-vann-varmepumpe utnytter varme fra lufta til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet.

Støtten avvikles snart

Muligheten til å få støtte fra Enova avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Går du med tanker om å bytte ut oljefyren? Vi tilbyr montering av varmepumper og andre smarte energiløsninger. Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne med energieffektivisering av boligen din. 


Ta kontakt med din nærmeste NTE Elektro-avdeling!