Landbruket blir stadig mer automatisert og mer energikrevende. Melkerobotene har forlengst fått fotfeste på norske gårder. Det er bare et tidsspørsmål før de elektriske traktorene blir introdusert, og elektriske roboter som kan pløye, gjødsle, så, luke og høste er under utvikling. 

Og robotene i landbruket vil raskt få følge av stadig flere digitale nyvinninger. 

I tillegg til å forenkle arbeidshverdagen til bønder, har disse nyvinningene én ting til felles; De trenger strøm for å fungere. Utviklingen fra manuell arbeidskraft til automatiske operasjoner gjør at behovet for elektrisitet i landbruket blir stadig større. 

- Jo raskere landbruket ser på fornybar energi, desto sterkere rustet står de i årene fremover, og i fremtidige generasjoner, sier Tove Hatling Jystad, som er utviklingsleder ved Mære landbruksskole i Trøndelag. - Vi har stor tro på bruken av solenergi i landbruket.

Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi. Driftsbygningene har store tak med plass til større solcelleanlegg. Større anlegg gir lavere kostnader per produsert kWh enn mindre anlegg. Gårdsbruk bruker ofte mye strøm på dagtid, når prisen på strøm er høyest - og når solcellene produserer som best. 

Som den største produsenten av fornybar energi nord for Dovre, tar Agrol-partneren NTE del i utviklingen av solenergi. Er du interessert i å vite mer om solenergi, finner du masse informasjon på nte.no/solenergi. 


​Agrol er ikke en kundeklubb du melder deg inn i, men som du får tilgang til gjennom medlemskap i disse organisasjonene: 
Felleskjøpet Agri 
Felleskjøpet Rogaland Agder 
Norges Bondelag 
Norges Bygdekvinnelag 
Norges Bygdeungdomslag 
Norges skogeierforbund og skogeierandelslagene