En av forutsetningene for å få støtte, er at strømmen solcelleanlegget produserer, skal brukes på landbrukseiendommen; enten bare til næringsvirksomheten eller sammen med boligene.

Hjelp med søknaden

For å ferdigstille søknaden din, trenger du en energiberegning. NTE har levert solcelleanlegg til landbruket i flere år, og sitter med kunnskap og erfaring om størrelser og plassering om solcelleanlegg som kan være til stor hjelp for deg i søknadsprosessen. Er du Agrol-kunde, får du et svært gunstig tilbud på solcelleanlegg fra oss i NTE.

Her finner du mer informasjon og lenker til søknadsskjemaet til Innovasjon Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.