NTE har begynt utplasseringen av sensorer som måler vanntemperaturen på populære badeplasser. Enn så lenge har vi plassert ut målere i Trondheim og Steinkjer, og utover forsommeren kommer det flere steder i Trøndelag - følg med! 

I Trondheim måler vi i Sjøbadet, Korsvika og Munkholmen, mens på Steinkjer finner du temperaturen i Paradisbukta og på Bystranda. Temperaturene blir oppdatert hvert 15. minutt. 

Vi bruker såkalt LoRaWan-teknologi, altså lav-energi sensorteknologi, for å måle temperaturene. Sensorene plasserer vi 40 centimenter ned i vannet der vannet er ca fire meter dypt. 

Badetemperaturene i Steinkjer finner du her.
Badetemperaturene i Trondheim finner du her.