Størrelsen på strømregninga bestemmer av to forhold; hvor mange kWh du bruker og prisen per kWh. Når du skal velge hvilken strømavtale som passer best, er det to forhold som er viktigst. Det ene er hvor stor variasjon i strømprisen din økonomi vil tåle, og det andre er hvor mye strøm du bruker, og om du enkelt kan påvirke strømforbruket. En familie på fire personer som bor i en bolig på 160 m2, bruker i gjennomsnitt 25.260 kWh strøm i året.

Under finner du våre mest populære strømavtaler. Les mer og finn ut hvem som passer deg best:

Slå Spotpris – Porteføljepris

Med denne avtalen kan du faktisk få en lavere pris enn spotprisen. Vi forvalter avtalen på strømbørsen med mål om å slå spotprisen. Vi garanterer at du aldri trenger betale mer enn innkjøpspris + 10,275 øre/kWh.

Les mer om Spotpris her

Spotpris – billigst over tid

​Avtalen «Spotpris» er for de fleste den billigste avtalen, over tid. Prisen følger spotprisen, og har et fast månedlig påslag på 42 kroner for å dekke faste kostnader. I tillegg kommer et påslag på 5,215 øre/kWh i henhold til «Lov om elsertifikater». Spotpris-avtale passer godt for de som kan velge annen oppvarming når strømprisen er høy eller tåler at strømprisen går opp og ned.

Les mer om Spotpris her

Ingen høye pristopper

Ønsker du å unngå de aller høyeste pristoppene, uten at du ønsker å binde prisen for et helt år, er «Spotpris med pristak-avtalen» et godt alternativ. Påslaget er litt høyere enn de fullt ut variable avtalene, men du får en forsikring ved at settes en grense for hvor høy strømpris du må betale, uansett hvor høy markedsprisen skulle bli. Pristaket settes for tre måneder av gangen. Dette passer for deg som har en viss fleksibilitet i økonomien, men hvor en svært høy strømpris vil skape problemer. Med «Innkjøpspris med pristak» betaler du samme pris som NTE, pluss et påslag på 2,99 øre/kWh og 55 kroner per måned.

Les mer om Spotpris med pristak her

Garantert gunstig pris

Med avtalen «Topp 5 Garanti» er du sikker på å få en av de fem rimeligste variabel pris-avtalene. NTE garanterer at strømprisen er blant de fem rimeligste på en referanseliste over 15 av de største leverandørenes variabel-avtaler. Denne avtaletypen tilbys bare kunder i Midt-Norge fordi innkjøpsprisene er forskjellige i regionene.

Les mer om Topp 5 Garanti her

Test vår strømkalkulator

Er du usikker på hvilken avtale du skal velge? Prøv strømkalkulatoren vår. Den kommer med en anbefaling basert på størrelse på boligen din, hvor mange som bor der og om du er mest opptatt av pris eller forutsigbarhet.

Prøv ut strømkalkulatoren her