Størrelsen på strømregninga bestemmer av to forhold; hvor mange kWh du bruker og prisen per kWh. 

Tips om strømsparing finner du her. 
Her kan du lese mer om hva som påvirker strømprisene. 

I denne artikkelen forklarer vi forskjellen på de ulike typene strømavtalene.

Når du skal velge hvilken strømavtale som passer best, er det to forhold som er viktigst. Det ene er hvor stor variasjon i strømprisen din økonomi vil tåle, og det andre er hvor mye strøm du bruker, og om du enkelt kan påvirke strømforbruket.

En familie på fire personer som bor i en bolig på 160 m2, bruker i gjennomsnitt 25.260 kWh strøm i året.

Innkjøpspris – billigst over tid

​Avtalen «Innkjøpspris» er for de fleste den billigste avtalen, over tid. Prisen følger spotprisen (innkjøpsprisen for NTE), og har et fast månedlig påslag på 35 kroner for å dekke faste kostnader. I tillegg kommer et påslag på 3,65 øre/kWh i henhold til «Lov om elsertifikater». Innkjøpspris-avtale passer godt for de som kan velge annen oppvarming når strømprisen er høy eller tåler at strømprisen går opp og ned.

Full forutsigbarhet

​Med «Fastpris-avtale» bindes strømprisen for et helt år om gangen. Denne avtaletypen kan sammenlignes med fastrente på lån. Du betaler en liten «forsikringspremie», men du unngår at strømprisen går i været. Fastpris er mest aktuelt om du har stort strømforbruk og stram økonomi som ikke tillater store overraskelser. Avtalen gir deg full oversikt over prisen, forbruket må du likevel holde et øye med. Det er viktig å huske at prisen er låst for et helt år, også om strømprisene ellers skulle falle.

Prisvarsel

For deg som ønsker å få vite strømprisene på forhånd, passer «Lavpris variabel-avtalen» godt. Avtalen gir en blanding av fast og variabel pris. Prisen justeres i tråd med markedspris, men fastsettes for to uker av gangen. Dermed vet du hva prisen den nærmeste tiden vil være og du får dermed større forutsigbarhet. Dette passer godt dersom du har et høyt strømforbruk, men har mulighet til å bruke alternativ oppvarming, eller på annen måte justere strømforbruket i perioder med høye strømpriser.

Unngå pristoppene

Ønsker du å unngå de aller høyeste pristoppene, uten at du ønsker å binde prisen for et helt år, er «Innkjøpspris med pristak-avtalen» et godt alternativ. Påslaget er litt høyere enn de fullt ut variable avtalene, men du får en forsikring ved at settes en grense for hvor høy strømpris du må betale, uansett hvor høy markedsprisen skulle bli. Pristaket settes for tre måneder av gangen. Dette passer for deg som har en viss fleksibilitet i økonomien, men hvor en svært høy strømpris vil skape problemer. Med «Innkjøpspris med pristak» betaler du samme pris som NTE, pluss et påslag på 2,99 øre/kWh og 55 kroner per måned.

Garantert gunstig pris

Med avtalen «Topp 5 garanti» er du sikker på å få en av de fem rimeligste variabel pris-avtalene. NTE garanterer at strømprisen er blant de fem rimeligste på en referanseliste over 15 av de største leverandørenes variabel-avtaler. Denne avtaletypen tilbys bare kunder i Midt-Norge fordi innkjøpsprisene er forskjellige i regionene.

Ingen forhåndsbetaling

​I tråd med anbefalinger fra Forbrukerombudet, har ingen av NTEs avtaler krav om forhåndsbetaling. Det er bare fastprisavtalen som har bindingstid.