Når du begynner å produsere din egen elektrisitet, får du inntil 28 750 kroner i støtte fra Enova dersom du søker innen 1. juli. Denne støtten reduseres med 2500 kroner for solcelleanlegg etter 1. juli 2021. Les mer om endrede støttesatser fra 1. juli her.

For å få Enovastøtten for el-produksjon må du søke om å få støtte etter at solcelleanlegget er ferdig montert. Du får støtte både for anlegg på privathus og på fritidsboliger. Tilskuddet er rettighetsbasert, og det er en enkel søknadsprosedyre.

Sjekk hva det koster med solceller på taket ditt her

b2ap3_large_solceller10_forside