Når du begynner å produsere din egen elektrisitet, får du inntil 28 750 kroner i støtte fra Enova. Tidligere var det varslet at de at de ville redusere støtten per solcelleanlegg med 2500 kroner fra 1.januar 2021, men på grunn av koronasituasjonen forlenges støtteordningen til til 1. juli 2021. 

For å få Enovastøtten for el-produksjon må du søke om å få støtte etter at solcelleanlegget er ferdig montert. Du får støtte både for anlegg på privathus og på fritidsboliger. Tilskuddet er rettighetsbasert, og det er en enkel søknadsprosedyre.

Sjekk hva det koster med solceller på taket ditt her

b2ap3_large_solceller10_forside