Spotpris

Velger du en såkalt spotprisavtale, så betaler du den prisen som leverandøren selv betaler for strømmen fra kraftbørsen Nord Pool, som er en felles kraftbørs for de nordiske landene. Prisen settes hver time hele året, og vil variere fra periode til periode.

Det eneste du betaler i tillegg er et påslag, som leverandøren selv velger. Påslaget kan være en øresats per kilowattime (kWh), eller et fast kronebeløp per måned eller år.

Størrelsen på strømregningen bestemmes da ut fra hvilken pris Nord Pool har fastsatt og hvor stort forbruk du har.

Variabelpris

Med en variabel prisavtale er også prisen basert på utviklingen i kraftmarkedet og konkurransen mellom leverandørene. Men prisen settes for en periode i gangen, og prisjusteringer varsles av strømleverandøren i forkant. Dermed kan denne avtalen være noe mer forutsigbar enn en ren spotprisavtale.

Fastprisavtale

Med en tradisjonell fastprisavtale betaler du en fast øresats per kilowattime (kWh), som avtales når du inngår avtalen. En slik avtale har bindingstid – som regel ett år, men hos enkelte andre leverandører kan den også være opp til tre år. Da leverer leverandøren strøm til en fast pris, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet. Størrelsen på strømregningen varierer da kun ut fra hvor stort forbruk du har fra måned til måned.

Kombinasjonsavtaler

Det finnes også avtaler som kombinerer spotpris og prisgarantier, slik som vår avtale Innkjøpspris med pristak. Da følger avtalen spotprisen, frem til den når et visst pristak. Du trenger da aldri betale er enn pristaket for de kilowattimene du bruker.

Her finner du våre strømavtaler!