Selv om vi i NTE utelukkende leverer grønn og fornybar strøm, er halvparten av  strømmen som brukes i Norge fossil og forurensende. Det er 50 prosent for mye, og det har konsekvenser for oss alle - både mennesker og dyr. Derfor ser vi stadig etter flere måter å produsere miljøvennlig strøm på. Solceller, for eksempel. Solcellepanel har for lengst tatt turen fra hytta og opp på hustakene våre, og nå brukes det i alt fra belysning og utsmykking til kirker, motorveger og jernbaner.

– Jeg syns de som bestemmer i Norge, kan bestemme litt mer, sier Ylva. – – Jeg føler at de ikke bryr seg. At de bare har lyst til å bygge masse veier og kutte ned, hogge ned masse skog, og bare lage masse hus, og ikke ta vare på naturen egentlig.

Både når vi i NTE bygger ut og i den daglige driften, er vi nøye på at inngrepene i naturen blir så små som mulig. Alt fra miljøet i elva til gyteperiodene til laksen blir tatt hensyn til når vi nå bygger den nye kraftstasjonen i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Når utbyggingen er ferdig i 2023, får 50 000 trøndere fornybar strøm hvert år de neste 70 årene. Det er gode nyheter for generasjonene som kommer etter oss.

For oss handler bærekraft om å gi generasjonene som kommer etter oss, et best mulig utgangspunkt. Det å produsere mest mulig fornybar kraft, er ett av bidragene våre. Det fortjener vi. For - som Ylva sier - vi er like mye verdt alle sammen.

Les mer om hvordan vi jobber med fornybar energi.

Her kan du lese mer om hva ungdommene i Trøndelag drømmer om!