Koronaviruset påvirker strømprisene

Koronaviruset er bare én av flere faktorer som påvirker strømprisen. Oljeproduksjonen, den varme vinteren og mye vindproduksjon er også med og påvirker bildet.

Landskap med kraftlinjer

Strømprisene i februar var de laveste på 20 år. Vinteren har vært varmere enn på mange år, og vi bruker mindre strøm til oppvarming enn det vi vanligvis gjør. Kombinert med mye regn og mye vind, gjør det lave forbruket at strømprisene går ned. 

Koronaviruset ble oppdaget i Kina i januar. Det første bekreftede tilfellet i Norge kom i slutten av februar, og i skrivende stund står store deler av Norge stille. Viruset har spredd seg over hele verden, og det er stor frykt for koronavirusets innvirkning på de finansielle markedene. Mange bedrifter merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp, og mange bedrifter klarer ikke å unngå permitteringer. 

Prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje faller, mens oljeproduksjonen økes på grunn av dragkampen mellom de oljeproduserende landene i OPEC og Russland. 

De økonomiske konsekvensene av koronautbruddet kan bli store, og dette vil kunne få betydning også for strømprisen. 

Vi forventer at strømprisene vil holde seg lave i ukene fremover. Hvis våren kommer brått og snøsmeltingen skjer fort, vil strømprisene kunne gå ytterligere ned. Hvis smeltingen blir mer moderat, tror vi spotprisen vil holde seg mellom 10 og 15 øre per kWh frem til juni/juli. 

Trenger du å snakke med en energirådgiver? Her finner du kontaktinformasjonen deres!

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.