Lavere kostnader og færre bekymringer

Oppvarming av kirkene i Stjørdal styres med NTE EnergiFlex. Systemet sikrer at kirkene er oppvarmet hver gang de skal brukes, og har redusert oppvarmingskostnadene betydelig.

NTE EnergiFlex

Stjørdal Kirkelige Fellesråd har ansvar for fem kirker og tre kapell. Værnes kirke er fra 1100-tallet og er den eldste. Hegra kirke er fra 1783, Lånke kirke fra 1899 og Skatval kirke er fra 1901. Den nyeste, Stjørdal kirke i Kimen, er fra 2015. Alle kirkene har plass til fra 240 til 440 personer.

Viktige begivenheter

INGEBRIGT SANDBLOST Store, gamle bygg krever mye energi for å varmes opp, enten de er trekkfulle trebygg, eller har tykke steinmurer. På grunn av vernebestemmelser kan ikke kirkene isoleres eller bygges om for å redusere oppvarmingsbehovet. Men, ettersom de ikke er i kontinuerlig bruk, er det mye å hente på god varmestyring.

— I tillegg til de faste søndagsgudstjenestene brukes kirkene til mange av de store begivenhetene i livet; dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Dette er merkedager hvor seremonien ikke kan utsettes om innetemperaturen ikke er som den skal, sier Ingebrigt Sandblost. Han er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebyggene i Stjørdal.

Før installasjonen av NTE EnergiFlex måtte oppvarmingen av kirkene skrues på manuelt. Systemet var sårbart. De som bestilte kirken måtte samtidig huske å bestille oppvarming, og ble det gjort endringer måtte disse også gjøres i styringssystemet.

— Det ble ikke gjort mange feil, men de gangene det skjedde, gjorde det sterkt inntrykk. Barnedåp i en iskald kirke var skrekken for alle, forklarer Sandblost.

NTE EnergiFlex

Det nye systemet, NTE EnergiFlex, har en kalenderfunksjon som snakker direkte med Agrando; Kirkens interne system. Når en kirke bestilles, bestilles det dermed automatisk oppvarming. Og skulle det skje tidsmessige endringer, ja, så fanger energistyringssystemet opp disse.

— Systemet ble først installert i Hegra kirke og vi var så godt fornøyd med resultatene at vi utvidet avtalen til å gjelde alle de fire hovedkirkene. Vi sparer penger, men like viktig er det at systemet er stabilt og til å stole på, understreker Sandblost. Han har ikke opplevd at systemet har sviktet og er glad for at bekymringene om temperaturen nå er borte.

— Tidligere satte vi på varmen sju timer før kirken skulle brukes, for å være på den sikre siden. Ofte var kirken oppvarmet i flere timer før det egentlig var nødvendig, sier han videre.

Alt ordnes fra kontoret i Stjørdal, hvor han også har full oversikt over strømforbruket.   Daniel Aalberg, energirådgiver i NTE Marked, forklarer at NTE EnergiFlex tar hensyn til både inne- og utetemperatur når det beregner når oppvarmingen skal starte.Styringssystemet vet hvor mye effekt som skal til for å varme opp kirkene til ønsket temperatur til det aktuelle tidspunktet, fordi systemet lærer byggene å kjenne basert på tidligere erfaringer.

Med gradvis oppvarming unngås de store effekttoppene som kommer når alle varmekildene settes på alle samtidig.

— EnergiFlex har en såkalt maksimalvokterfunksjon. Den passer på at effektkurven ikke blir for høy, men holder seg under et bestemt nivå. I og med at NTE eier nettet i Nord-Trøndelag, fungerer det slik at man blir avregnet for den høyeste effekten som er brukt hver måned. Med verktøyet kirkene har fått installert, vil de kunne kontrollere og unngå effekttoppene, forklarer Aalberg. 

Betydelige besparelser

Kostnadsbesparelsen ligger både i lavere nettleie og i lavere strømforbruk. Tilsammen utgjør dette betydelige beløp. Aalberg viser til at kunder sparer mellom 10 og 20 % av strømkostnadene med styringssystem.

Prestene og andre som bestiller kirkene har én ting mindre å huske på, og kan konsentrere seg om de kirkelige handlingene som skal foregå. Det er en dobbel gevinst Fellesrådet gjerne tar med seg videre. 

Stjørdal kirke