Margaret er bekymret for all plasten vi bruker

Margaret drømmer om at de som kommer etter oss får oppleve den samme naturen, og kanskje også en som er bedre.

Profilbilde Margaret

Margaret er bekymret for all plasten i havet. Siden hun bor på Frøya, ser hun hvor mye plast det er i sjøen og i fjæresteinene. Hvordan skal det gå med naturen, og hvordan skal det gå med fisken? t-

– Jeg har hørt det sagt at om 50 år er det mer plast enn fisk i havet, sier Margaret. – Jeg tror det er litt umulig å plukke opp all plasten i havet, siden en god del ligger langt ned. 

Så hva kan vi gjøre for at det skal bli mindre plast når Margaret og vennene hennes blir gamle nok til å få barn? 

– Jeg har vært med og ryddet stranda sammen med skolen, og sett at folk som bor på Frøya kjører ut til øyene rundt her, hvor all plasten samler seg. Jeg har sett at det har vært plastikk her helt fra Storbritannia. 

Margaret håper det blir funnet opp noe som er bedre enn plast, slik at man slutter å produsere det. 

– Og så må vi bli enda flinkere til å resirkulere, og det må bli enklere å finne ut av hvor man skal kaste forskjellige typer avfall på søppelplassen, mener hun. 

Store deler av virksomheten til NTE foregår i områder med store naturverdier. Planter, dyreliv og fisk skal leve side om side med vannkraftverkene våre. Både når vi bygger nye kraftverk og når vi bygger ut, skal vi redusere naturinngrepene og finne gode miljøløsninger. Noen ganger betyr det avi utbyggingen reduseres eller endres for å ta godt nok hensyn til enkelte plante-, dyre- eller fiskearter. Ingen av kraftstasjonene ligger i vernede vassdrag, men flere ligger i viktige nasjonale laksevassdrag: først og fremst i Namsen og Stjørdalselva. Det stiller ekstra krav til oss. For å gjøre en best mulig jobb, samarbeider vi med elveeierlag og fiskeorganisasjoner for å sikre livskraftige bestander av laks og andre fiskeslag. For å sikre god tilvekst av fisk i elvene, setter vi ut yngel og smolt i flere elver. 

– Jeg håper ikke vi spiser opp all fisken og alle dyrene slik at det blir sånn “hva var ei ku og hva var en laks” om 50 år, sier Margaret. 

Vi skal i alle fall fortsette å gjøre vårt beste for dyrelivet og fiskeartene. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft og fornybar energi?