Nå går strømprisene ned!

Etter noen måneder med strømpriser over det normale, er prisene på veg nedover igjen. I februar kostet strømmen 8 øre mindre per kWh enn det den gjorde i januar, og nedgangen ser ut til å fortsette.

Fossefall sett fra luften

- Prisene er fortsatt relativt høye, men de er på veg ned, sier Berit Buchholdt Gran, som er porteføljeforvalter i NTE. - Likevel må vi nok forberede oss på høye strømpriser i år.

Synes du det er vanskelig å forstå hva som styrer strømprisene? Det er du ikke alene om!

Tidligere var vær og vannstand de viktigste indikatorene for kraftprisen. Nå, som Norge og Norden er knyttet nærmere kontinentet med flere kabelforbindelser, er prisene på kull, olje, gass, vind og utslippskvoter på kontinentet essensielt for å forstå markedet.

Norge har strømkabler og ledninger til Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Det gjør at vi kan eksportere strøm til disse landene når det er kraftoverskudd i Norge. Strømmen Norge eksporter, erstatter kullkraft og annen fossil kraft med CO2-utslipp.

På samme måte importerer landene i Norden kraft fra kontinentet, men det skjer vanligvis når vindproduksjonen på kontinentet overstiger forbruket deres, og prisen i Norden er høyere enn prisen på kontinentet.

Uten muligheten til å importere og eksportere med kontinentet ville strømprisen variert mye mer og vært vesentlig høyere på vinteren når forbruket er høyest. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gjort analyser som viser at strømprisen i Norge kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren hvis det norske kraftsystemet ikke hadde vært koblet til det europeiske.

God kunnskap om strømmarkedet

96 prosent av kraftproduksjonen i Norge, er vannkraft. Vi har et væravhengig kraftsystem, der nedbør og vind avgjør hvor mye strøm vi kan produsere.

For øyeblikket forventer analytikerne høye kraftpriser både i år og neste år. En tørr sommer og en tørr vinter har gjort at vi ikke har mye vann i vannmagasinene våre. Den relativt snøfattige vinteren betyr også at det er lite snø som skal smelte til våren. Hydrologisk balanse har forbedret seg en god del gjennom februar og mars, og med det har forventningen til de fremtidige prisene falt en god del den siste tiden.

Porteføljeforvalterne i NTE jobber for å få best mulig innkjøpspris for kundene, både ved å være gode rådgivere og ved å ta gode beslutninger på vegne av kundene. Ekspertisen om kontinentale og nordiske kraftpriser, analyser og forståelsen av hvordan globale råvarer utvikler seg, er bare noen av momentene som er viktige for å forstå strømmarkedet.

Har du riktig strømavtale? Her kan du sjekke hvilke avtaler vi tilbyr!

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.