Økonomisk støtte til solcelleanlegg

Er du bonde, skogeier eller driver i veksthusnæringen og vurderer å installere solcelleanlegg? Visste du at kan du få støtte fra Innovasjon Norge på inntil 35 % av summen inntil 1 million kroner? Vi kan hjelpe deg med energiberegningen du trenger til søknaden!

Bilde av Mære landbruksskole med solceller på taket

En av forutsetningene for å få støtte, er at strømmen solcelleanlegget produserer, skal brukes på landbrukseiendommen; enten bare til næringsvirksomheten eller sammen med boligene.

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering. For kompetansetiltak og forstudier kan Innovasjon Norge gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?

Innovasjon Norge kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  • Anlegg for varmesalg – bioenergi

  • Gårdsvarmeanlegg (bioenergi, solenergi og varmegjenvinning)

  • Veksthus (bioenergi, varmegjenvinning og solenergi)

  • Biogass-, biokull, kraft/varmeanlegg, samt utprøving av nye teknologier i landbruket

  • Flislager og tørkeanlegg for brenselsproduksjon for salg

Hjelp med søknaden

Det er en ny pott som fordeles på søkere hvert år. For å ferdigstille søknaden din, trenger du en energiberegning. NTE har levert solcelleanlegg til landbruket i flere år, og sitter med kunnskap og erfaring om størrelser og plassering om solcelleanlegg som kan være til stor hjelp for deg i søknadsprosessen. Her finner du mer informasjon og lenker til søknadsskjemaet til Innovasjon Norge.

Solcellepanel til landbruket

Ta vare på varmen fra sola! Vi har i over 100 år produsert ren, fornybar og kortreist strøm. Nå hjelper vi også bønder som selv vil produsere sin egen fornybare strøm. Er du Agrol-bruker, får du et svært gunstig tilbud på solcelleanlegg fra oss i NTE.

Les mer om solenergi her

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.