Produserer sin egen strøm

Etter å ha hatt solcelleanlegg i snart år, er konklusjonen fra pilotkundene våre at de er glade de ble med på prosjektet.

Therese presenterer effekttariffer for en gruppe mennesker

Da vi i fjor søkte etter personer som ville være med i et pilotprosjekt på solceller, var responsen enorm

- Vi måtte rett og slett stenge for muligheten til å melde seg som interessert etter bare 48 timer, forteller Therese Troset Engan, som jobber rmed innovasjon og forretningsutvikling. 

​14 pilotkunder deltok nylig på pilotkundesamlingen vår på Øyna på Inderøy.

​- Det er veldig verdifullt for oss å samle pilotkundene og å få tilbakemeldinger fra dem, forteller Troset Engan. - De har hatt solcelleanlegg i snart et år og har vært med på alle årstidene. Det er viktig for oss å vite mest mulig om hvordan anleggene fungerer sommer, høst, vinter og vår.

Therese Troset Engan snakker til en gruppe mennesker utenfor bildet

Vinterstid, når det kommer snø, er det naturlig nok mindre strømproduksjon. Så lenge lyset kommer gjennom snøen, vil et tynt lag med snø bremse, men ikke stoppe, strømproduksjonen. En av kundene fortalte at strømproduksjonen tok seg opp igjen så snart snøen begynte å smelte.

​- Selv om bare en liten flik av solcellepanelene var helt snøfri, økte produksjonen betraktelig, fortalte han de andre deltakerne, og mange hadde samme erfaring som ham.

Pilotkunder og NTE-ansatte i Skjønn Forening smiler til kamera

Ulik motivasjon

​Mange av pilotkundene våre er flittige brukere av appen som følger med anlegget. Her ser de hvor mye strøm de har produsert den dagen.

​- Det er lett å bli litt hekta på appen, gliser en av pilotkundene. - Det er så gøy å se hvor lite som skal til for å gjøre utslag på strømproduksjonen!

​Få av pilotkundene sier at økonomi var motivasjonen da de investerte i solcelleanlegg.

Det å tjene mye penger på strømproduksjon når strømprisene er så lave som de er i dag, er nemlig krevende. Nettopp derfor er det viktig å se på solcelleanlegg som en langsiktig investering. 

- Kanskje kan solcelleanlegget mitt lønne seg når strømprisene stiger eller hvis det vi må begynne å betale nettleie ut fra hvor mye strøm vi bruker på en gang. Men for meg var det miljøaspektet som betydde mest, sier en av kundene.    ​En av de andre pilotkundene forteller at han liker tanken på å være selvforsynt med strøm, mens flere andre syns det mest spennende med solcelleanleggene er å prøve ut ny teknologi.

Det lønner seg å bruke opp strømmen du produserer selv, i stedet for å selge den tilbake til nettet. Årsaken til det er du sparer både kostnaden for strømprisen og for nettleia, som du ville måtte betale for å kjøpe strømmen fra nettet.

Det har fått en av pilotkundene til å kjøpe elbil. 

​Jeg så raskt at jeg burde hatt elbil sånn at jeg kunne bruke enda mer av den strømmen jeg produserer selv - så nå har jeg bestilt meg det! På den måten får jeg ladet bilen min med 100% miljøvennlig og veldig kortreist strøm, smiler kunden.

Nils Aspaas snakker til en gruppe mennesker

Trygghet

​Pilotkundene er en viktig gruppe for oss. Erfaringene og tilbakemeldingene deres hjelper oss å bygge opp stadig mer kompetanse på solcelleanlegg. I tillegg til solcelleanleggene, vil noen av dem få muligheten til å teste ut andre former for energitjenester, for eksempel batterier som lagrer den energien solcelleanleggene produserer i løpet av dagen sånn at du kan bruke mer av energien selv.

​For vår del er salget av solceller i startgropen.

- Det er en trygghet i at det er NTE som står bak pilotprosjektet, fortalte en av kundene. - Dere kommer jo til å være her om 100 år også, så vi kan være sikre på at vi blir fulgt opp i tiden fremover også.

- Jeg angrer ingenting - det er veldig morsomt å være med på dette! Dere skal ha takk for at dere gjorde dette, sier en annen av kundene.

- Det er vi som skal takke, sier Therese Troset Engan. - Vi setter stor pris på det pilotkundene våre har gitt oss av tilbakemeldinger, og den tålmodigheten de har vist oss.