Regjeringen gir strømstøtte

Hvis den gjennomsnittlige månedsprisen for strøm blir over 70 øre ekskl. mva. per kilowattime  de neste månedene, dekker regjeringen deler av regningen din. Du trenger ikke foreta deg noe for å bli omfattet av ordningen.

Strømpris 2

Fra og med desember til og med mars 2022 får du et fratrekk på nettleien du får fra nettselskapet ditt. Det første fratrekket planlegges allerede i januar, når strømregningen for desember skal betales.

Slik fungerer ordningen

Hvis månedsprisen på strøm er høyere enn 70 øre ekskl. mva. per kilowattime, dekker regjeringen halvparten av det som overstiger 70 øre. Ordningen gjelder inntil 5000 kilowattimer per måned. Her kan du lese mer om ordningen. Fratrekket kommer automatisk på fakturaen din, så du trenger ikke å ta kontakt med noen for å få den. 

Hvordan er prisene i Trøndelag?

Strømprisene i Trøndelag har vært og er lavere enn de er lenger sør i Norge. I november var gjennomsnittsprisen i Trøndelag 42 øre ekskl.mva. per kilowattime.

I NTE-appen finner du en oversikt over strømprisen time for time.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med nettselskapet ditt!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.