Ren, fornybar strøm

Norge har ambisiøse klimamål, og for å nå disse må videre utvikling av produksjon og forbruk skje på en bærekraftig måte og med bruk av fornybare strømkilder.
Vindmølleparken Ytre Vikna

NTE er største fornybaraktør nord for Dovre. Det er vi er stolte av og ønsker å utvikle videre. Vindparken på Ytre Vikna sikrer ren og fornybar strøm til deg og tusenvis av andre trøndere. Vindkraften derfra gjør regionen vår enda mer selvforsynt med fornybar strøm. Vind- og vannkraft utfyller hverandre på en god måte ved at vannmagasinene «lagrer» vannet og kan regulere kapasiteten, og gir en stabilt og miljøvennlig energileveranse.

Vi tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Ved å sikre ren og fornybar energiproduksjon her i regionen, er vi i NTE med på å redusere klimabelastningene. Regionen trenger energi slik at vi få gjort jobbene og kan leve moderne liv. Med vår satsing på ren og fornybar energi kan du bruke strøm uten dårlig samvittighet for klimaeffektene. Våre kunder kan være sikre på at den strømmen de kjøper, er både miljøvennlig og kommer fra lokale kilder. Vind og regn kan det bli nok av til tider. Vi i NTE sørger for at slikt vær også gir ren strøm.

De første 17 vindmøllene i Ytre Vikna vindpark ble satt i drift i 2012 og produserer like mye strøm som omkring 7.000 husstander bruker, eller det innbyggerne i en by som Steinkjer bruker av strøm i boligene sine. Parken utvides og 40 nye vindmøllene vil produsere strøm til over 50.000 personer. Med dette blir strøm fra vindkraft en betydelig del av energimiksen i Midt-Norge, og behovet for import av strøm fra andre land og regioner reduseres. Ren og fornybar energi fra lokale kilder, er drømmen for mange. I Trøndelag har vi i NTE gjort dette til en realitet.

Ytre Vikna blir Norges største vindpark. Som den største fornybaraktøren nord for Dovre har vi hatt en helt sentral rolle i utviklingen av vindparken. Det blir gjort investeringer i milliardklassen for å etablere og utbygge vindparken og produksjonen er lønnsom. Disse investeringer gir deg tilgang til ren og fornybar energi i lang tid framover.

Med NTE og Trønderenergi som lokale eiere, forblir verdiskapingen værende i regionen. Ytre VIkna er sannsynligvis den eneste vindparken i Norge som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret, også et tegn på lokalt engasjement og støtte.

Mange er nysgjerrige på hvordan et vindkraftverk er bygget opp og fungerer. I fjor besøkte over 10.000 personer vindparken i Ytre Vikna. Det er lagt til rette med informasjonsskilt, besøkssenter og utlånssykler. Flere ganger hvert år arrangeres «åpne dager» i vindkraftverket. Da er det bare å ta turen ut for å se hvordan vind omskapes til strøm.

Miljøet takker NTE - NTE takker lokale naturkrefter!