Søk Enova om støtte før det er for sent

Skal bedriften din rehabilitere eller oppgradere bygget, eller planlegger dere å gjennomføre en kartlegging av energi- og effekttiltak for å investere i et energioppfølgingssystem? 15. mars avvikler Enova støtten til disse tiltakene. Vi hjelper dere å søke innen fristen!
Krav over en kontorbygning med mange etasjer

Enova har støttet mer enn 2500 energioppgraderinger av eksisterende bygg med over 3 milliarder kroner de siste åtte årene. Nå avvikles to av ordningene norske bedrifter, byggeiere, borettslag og sameier har kunnet benytte seg av. Siste frist for å søke om støtte til ordningene er satt til 15. mars kl 12:00. NTEs energirådgivere, som blant annet har bakgrunn fra Enova, har ryddet kalenderen og sitter klare til å hjelpe til med søknadene. 

Hvilke programmer gjelder det? 

De to programmene som avvikles; Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg og Helhetlig kartlegging av bygg åpner for å få støtte til tiltak som bidrar til energieffektivisering og energisparing i eksisterende bygg. 

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg gir de som ønsker å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi (BAT) ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg, støtte for inntil 30 % av de godkjente kostnadene. 

Tiltakene som faller inn under ordningen, er knyttet til tiltak som enten bidrar til redusert energibruk eller konverterer direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på fornybar energi eller fjernvarme. Rent konkret betyr det at du kan søke om støtte til 

  • etterisolering av yttervegger, yttertak/kaldt loft
  • utskifting av vinduer
  • behovsstyring av ventilasjon
  • utskifting til energieffektiv belysning med lysstyring
  • ombygging til mengderegulert varmesystem eller kjølesystem

Helhetlig kartlegging av bygg er en ordning hvor byggeiere og leietakere kan gå gjennomført en kartlegging som gir oversikt over energi- og effekttiltak, klimagassutslipp og fornybar energiproduksjon i byggene, med mål om å innføre energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS). 

Støtten fra Enova kan ikke overskride 50 % av de godkjente kostnadene knyttet til kartleggingen. 

Hva må du gjøre? 

Hvis du skal gjennomføre noen av tiltakene over og vil søke om støtte fra Enova til det, må søknaden være inne senest 15. mars kl 12:00. 

Vi vet at mange syns det er mye arbeid å søke om støtte fra Enova. Energirådgiverne våre har lang erfaring, blant annet fra Enova, og står klare til å hjelpe deg med søknaden. Er du interessert i bistand og rådgivning om de to tiltakene som fases ut - eller noen av de andre tiltakene du kan søke Enova om - hjelper vi deg gjerne. 

Les mer og søk her

Webinar - Enovas nye avtale med Klima- og miljødepartementet

Torsdag 4. februar holdt vår markedssjef Anders Solem et webinar for interesserte ang. Enovas nye avtale med Klima- og miljødepartementet for perioden 2021-2024. Han så også nærmere på hva avtalen inneholder, og hvilken betydning den vil ha for byggsektoren i Norge. Se opptaket fra webinaret under:

https://drive.google.com/file/d/1wRjA7PY-CiSbURFR044ZUDNR4mOpm82u/view?usp=sharing

Ta kontakt! 

Ta kontakt med Anders Solem. Anders er markedssjef for Energitjenester i NTE og har lang fartstid fra Enova. 

E-post: anders.solem@nte.no  Tlf: 479 01 109

Du kan også kontakte Anders via LinkedIn.

Profilbilde av Anders Solem