Strøm til folk og fe

Uansett om du driver med kornproduksjon eller dyrehold, er det mye som trekker strøm - og at du må ha en gunstig strømavtale, er hevet over enhver tvil. Gjennom Agrol får du tilgang til gode avtaler for landbruk og skogbruk.
Mann og dame med rygg til kamera står foran fire kyr

Energi er en av grunnpilarene i all virksomhet. Andre varer og tjenester kan vi velge om vi skal kjøpe eller ikke. Slik er det ikke med strøm. Da gjelder det å ha en god strømavtale i bunn! 

— I denne korntørka ligger det korn nok til å produsere 80.000 brød. Alle viftene og styringen av anlegget trekker strøm, forklarer Hans Edvard Torp. Han er styreleder i Agrol, men hovedgeskjeften er å drive gården Torp hjemme i Vestfold. Der driver han både med kornproduksjon og andeklekkeri. 

Både landbruks- og skogbruksnæringen preges av fornyelse. Stadig flere operasjoner automatiseres og elektrifiseres slik at vi kan få en enklere hverdag. Og Torp ser for seg at dette vil øke ytterligere. - Jeg tror små, lette operasjoner som luking, sprøyting, ja kanskje også plukking, vil bli løst på nye måter i årene framover, sier han. 

Mange bønder har dessuten store takareal som kan benyttes til å produsere solenergi. — Restprodukter og gjødsel kan skape biogass, så om noen år er nok mange bønder energiprodusenter i tillegg til at vi bruker energi, spår han videre. 

—Elektroniske løsninger gir muligheter for god tidsstyring. Det er mye som kan gjøres uten at bonden trenger å være til stede, så strøm går neppe av moten, smiler Torp. 

Gjennom Agrol får du tilgang til to ulike strømavtaler fra NTE. Ønsker du deg lave og forutsigbare priser, og vil unngå pristoppene for strøm, velger du Agrol Forvaltning. Agrol Innkjøpspris gir billigste strøm over tid, men prisen kan variere mer. 

Avtalene du får gjennom Agrol, inkluderer ikke bare driftsbygninger, men også strømmen som brukes i våningshuset og på hytta. Dermed sparer jeg penger både på driften av gården og mitt private forbruk, sier Torp fornøyd.

Torp står foran mange hundre kyllinger

Agrol er ikke en kundeklubb du melder deg inn i, men som du får tilgang til gjennom medlemskap i disse organisasjonene: 

Felleskjøpet Agri  Felleskjøpet Rogaland Agder  Norges Bondelag  Norges Bygdekvinnelag  Norges Bygdeungdomslag  Norges skogeierforbund og skogeierandelslagene