Tar brannsikkerhet på alvor

I Meieritunet sameie på Stjørdal kan beboerne sove godt om natta, vel vitende om at brannsikkerheten både i fellesområdene og i hver enkelt leilighet er godt tatt hånd om.

– Du vet det, at hvis det blir en brann her, er det jeg som styreleder som har ansvaret, sier Kolbjørn Geving. 

Han er styreleder i Meieritunet; et sameie fra 2000 med 36 leiligheter fordelt på to bygninger. Og heldige er beboerne der, som har en styreleder som er så opptatt av brannsikkerhet! 

– Da jeg var liten gutt, opplevde jeg brann hjemme, og det sitter i meg den dag i dag, sier Kolbjørn. – Kanskje er det derfor jeg er så opptatt av det? 

Hver eneste leilighet

Sameiet

Meieritunet er et veldrevet sameie, og både innvendig og utvendig vedlikehold har blitt gjennomført fortløpende. Nå er det brannsikkerheten som står for tur - men også der er mye allerede på stell: 

  • Sameiet har kjøpt inn røykvarslere, komfyrvakter og brannslukkingsapparat til alle leilighetene.
  • Det er gjennomført en øvelse hvor de beboerne som ville, fikk teste et brannslukkingsapparat slik at de vet hva de skal gjøre hvis det brenner.
  • Styret i sameiet hjelper beboerne både å bytte batteri i røykvarslerne og å teste dem.

– Det er mange eldre som bor i sameiet vårt, den eldste er 98 år, så det skulle bare mangle om ikke vi som er unge og spreke skal hjelpe til, blunker Kolbjørn, som selv er 72 år. 

Kolbjørn Geving

Nå skal de brannforebyggende tiltakene i sameiet skjerpes enda mer. 

– Vi skal inn med nytt brannvarslingsanlegg både i fellesarealene og i alle leilighetene. Da får vi direkte varsling til brannvesenet også, og det føles litt ekstra trygt. 

Første skritt på vegen er å gjennomføre elkontroll i alle leilighetene, og den jobben er det NTE som gjør.

Elkontroll

elektriker i arbeid

Elkontroll er et godt brannforebyggende tiltak i sameier og borettslag. Elkontrollen er en kontroll av hele det elektriske anlegget, og elektrikeren ser blant annet på dette: 

  • Sikringsskapet
  • Jording til stikkontakter og annet utstyr
  • Strømmåleren
  • Jordfeilbryteren
  • Eventuelt overspenningsvern
  • Kontroll av varmgang til utsatte punkter, for eksempel varmtvannstanken
  • Sanntidsmåleren av strøm

I tillegg gjennomføres det en termografering av tavler og sikringsskap.

Under kontrollen gir elektrikeren informasjon om tiltak som kan gi tryggere bruk av anleggene. Eventuelle feil og mangler samles i en rapport. Utbedrer dere de feilene og manglene som blir avdekket i kontrollen, har dere gjort viktige tiltak for å gjøre bygningen tryggere. 

– Det er så bra det fins sameier som Meieritunet, mener Kristoffer Bragstad, som er servicetekniker i NTE. – Det å ha et styre er så opptatt av brannsikkerhet er av stor betydning for alle beboerne. Dessverre ser vi også eksempler på det motsatte, hvor det ikke er foretatt verken kontroller eller forbedringer på lang tid. Vi i NTE kan hjelpe dere å sette brannsikkerhet på agendaen igjen. 

Kontroll av stikkontakt

Etter et langt yrkesliv på Værnes, ble Kolbjørn pensjonist for noen år siden. Pensjonisttilværelsen er langt fra noe latmannsliv. 

– Jeg har både tid og energi til å være styreleder, sier han. – Det er mye å forholde seg til når du sitter i styret, og det kan være krevende å få oversikt over alle lover og forskrifter vi må forholde oss til. Heldigvis får vi god hjelp av Huseiernes Landsforbund - og så er jo NTE bare en telefonsamtale unna, da.

– Vi vil hjelpe styret i sameier og borettslag å bli mer bevisst det ansvaret de har for brannsikkerhet, og hjelpe dem i sikkerhetsarbeidet. Jobben vår er egentlig å gjøre livet enklere for styret, sier Espen Børøsund, som er leder for Næringsservice i NTE. 

Espen Børøsund1

Ta testen!

Ett av tiltakene fra NTE for å gjøre det enklere å være styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie, er kontrolltesten vi har utviklet. 

– Ved å svare på noen få spørsmål, får du svar på hvilke lover og forskrifter som gjelder for boligsammenslutningen din, og hvilke anbefalinger vi har for bygget ditt, forklarer Espen. - Og det beste av alt? Testen tar bare 30 sekunder!

Kristoffer og Kolbjørn

– Jeg var ikke klar over hvor mye ansvar det er å være styreleder, sier Kolbjørn, – og alt som gjør jobben enklere for meg, tar jeg imot med åpne armer. Nå ser jeg frem til vi får på plass det nye systemet. 

Gulrota i enden er ikke bare vissheten om at Meieritunet blir et enda tryggere sted å bo. Når det elektriske anlegget i alle leilighetene er gjennomført, gir forsikringsselskapet til sameiet fratrekk på forsikringen. 

– Kontrollene finansierer faktisk seg selv, forteller Kolbjørn. – Slik jeg ser det, er det bare fordeler med de nye brannsikkerhetstiltakene i Meieritunet.