Tror på historisk lave strømpriser i sommer

Sommertemperaturene har (til en viss grad) gjort sitt inntog, og med plussgradene følger snøsmelting og lavere strømpriser.

Snø som smelter

Mai kom ikke så skjønn og mild som mange hadde håpet på; faktisk var det tre grader kaldere enn normalt i Trøndelag i hele mai. Det utsatte snøsmeltingen, og prisene ble høyere enn forventet. I dag er vi midt inne i en finværsperiode, og det betyr at snøsmeltingen har startet for fullt. Det er mye snø i fjellet, men så langt har smeltingen heldigvis ikke medført for mange problemer. Værprognosen resten av juni ser ut til å gi oss tørre og varme dager, og det ser ut til at strømprisene både i juni og juli vil bli svært lave. 

Vi tror fortsatt ikke spotprisen skal komme seg over 10-15 øre/kWh de neste månedene (før offentlige avgifter og nettleie). Faktisk tror vi at prisene vil bli lavere enn det vi har sett de siste 20 årene! Strømprisene til vinteren ser også ut til å bli historisk lave.

Hva påvirker strømprisen?

Som alle andre strømleverandører, kjøper NTE inn strøm på kraftbørsen Nordpool. Prisene varierer fra time til time, og bestemmes av tilbud og etterspørsel: Strømprodusentene varsler hvor mye de planlegger å produsere (tilbud) mens strømleverandørene melder hvor mye strøm de trenger (etterspørsel). 

Siden store deler av strømmarkedet i Norge forsynes av vannkraft, har nedbørsmengden stor betydning for strømprisen. Hvis det regner mye eller er så varmt i været at snøen smelter, er det mye vann som kan brukes til kraftproduksjon. Når det er mye kraft tilgjengelig, går strømprisen ned. 

At temperatur og nedbørsmengde påvirker strømprisen er nok ikke overraskende. At prisene på kull, dollar- og eurokursen og Co2-prisene også har noe å si for strømprisen, er kanskje ikke like innlysende.

Her kan du lære mer om hva det er som påvirker strømprisen

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.