Ukeskommentar strømmarkedet uke 10

Koronaviruset er bare én av flere faktorer som påvirker strømprisen. Oljeproduksjonen, den varme vinteren og mye vindproduksjon er også med og påvirker bildet.

Graf som viser strømpris

Nyheter

 • En eventuell beslutning om utvidelse av Ytre Vikna vindpark (70 MW) med ytterligere 179 MW vil bli tatt i årsskiftet 2021-2022, ifølge energidirektør Kenneth Brandsås i NTE.

 • Et klart flertall støtter strømkabler mellom Norge og Europa, men bare 39 prosent (1400 MW) mellom Norge og Skottland bør bygges, ifølge en undersøkelse fra Norstat. De unge er mest positive, mens eldre grupper er mer negative til kabelen.

 • Regjeringen bør jobbe for at Tesla legger sin nye fabrikk i Europa til Norge, dersom Tyskland sier nei, mener Venstres Guri Melby.

 • En av fire norske bedrifter har problemer med blant annet lavere etterspørsel som følge av koronaviruset, ifølge en ny undersøkelse fra Norsk Industri. Halvparten frykter en effekt innen kort tid.

 • Norge er ett skritt nærmere et CO2-lager i Nordsjøen etter at Equinor har fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Foreløpige resultater tyder på at området er egnet for lagring av CO2.

 • Sju av ti nordmenn mener virksomheten på norsk sokkel må fortsette. Det viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass.

 • Hver fjerde bil som passerte bomringen i Oslo i februar var en elbil.

Kraftprisene på kontinentet

Gjennom uke 10 stabiliserte kraftprisene seg på kontinentet. Etter en periode med milde temperaturer og høy vindproduksjon, gikk vi inn i en uke med mer normale værforhold på kontinentet. Brensels- og utslippskvotepriser stabiliserte seg også gjennom sist uke.

Varslene framover ligger på normalen med hensyn til temperatur, mens vinden ligger noe over normalen.

Spotprisen for uke 10 ble levert på 31,7 euro/MWh i Tyskland. Det er en betydelig økning fra uke 9. Framover ser vi fortsatt for oss priser under disse nivåene.

Det er fortsatt stor frykt for koronavirusets innvirkning på de finansielle markedene.

Tyske terminkontraktene:

 • April                  28,7 euro/MWh

 • Andre kvartal    30,2 euro/MWh

 • Tredje kvartal   33,7 euro/MWh

 • År 2021            40,1 euro/MWh 

Olje, kull, CO2, gasspriser mv.

Uke 10 ble igjen preget av prisfall i oljemarkedet. Koronavirus og OPEC står i sentrum. Fredag stengte oljeprisen på 45,2 dollar for levering i mai. Etter fredagens møte i OPEC, samt at Kina kansellerer flere LNGlaster faller olje- og gass prisene dramatisk i dag mandag.

Gass- og kullprisene handlet sideveis i uke 10. Det store fallet i oljen dro med seg alle andre råvarer ned i dag mandag.  

Utslippskvoteprisen svekket seg gjennom uke 10 og stengte fredag på 23,4

Norskekronene stengte på 10,42 mot Euro på fredag. I dag mandag nådde vi historiske 11 mot EuroNok.

Priser Nordpool/Nasdaq OMX  

Hydrologien er uendret fra uken før. Vannmagasinene ligger på nivåer godt over samme tid i 2019, og problemene fram mot vårsmeltingen er fortsatt store. Kommer det en kjapp smelting vil mye av vannet gå tapt til veldig lave priser. Kommer det en mer moderat smeltning vil spotprisen holde seg mellom 10-15 øre fram til juni/juli.

Koronafaren smelter også inn i nordiske markeder med at terminkontraktene følger kontinentale kraft- og brenselspriser nedover.

Utsiktene for neste vinter ser meget labre ut med hensyn til dagens hydrologiske balanse og den globale makroøkonomiske situasjonen vi nå ser.

Varslene neste 15 dagers periode viser litt over normalen med nedbør og vind, mens temperaturene ligger på normalen.  

Spotprisen i Norden ble i snitt levert på 12,8 Euro gjennom uke 10. Vi ser ingen tegn til store endringer de neste ukene. Igjen priser Norden langt under Tyskland (18 euro), noe som igjen peker på maks eksport. Dette vil vedvare gjennom hele året.

 • April                 139 NOK.

 • Andre kvartal   132 NOK

 • Tredje kvartal   138 NOK

År 2021- og 2022-kontraktene stengte på henholdsvis 287 og 311 NOK på fredag.

År 2021 og utover har igjen falt når vi måler prisen i euro, men pga fallet i EuroNok har reellprisen steget i NOK for de lengre kontraktene. Det vi ser for oss er at spot prisen holder seg svak gjennom hele sommeren, og om det ikke blir en tørr sommer, vil neste vinter komme kraftig ned.

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.