Vilde vil at vi skal ta bedre vare på naturen

Vilde er opptatt av at vi tar vare på naturen rundt oss. Derfor drømmer hun om bærekraftige ressurser som gjør minst mulig inngrep i naturen.

Profilbilde av Vilde

– Jeg vil jo at de generasjonene som kommer etter oss, ungene mine og ungene deres, skal få oppleve en plass sånn som dette her, sier hun. 

Og hvordan skal det gå med kloden hvis vi fortsetter å kaste tonnevis av plast?  – Alle må skjerpe seg, mener Vilde. – Vi må roe ned på plastbruken, slutte å kaste søpla ute og fortsette å plukke den plasten som allerede ligger i naturen. Da blir det bare bedre etter hvert, men det kommer til å ta tid. 

Vilde er ikke alene om å mene at vi i enda større grad skal ta i bruk enda flere bærekraftige og fornybare ressurser. FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen øker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende, og irreversible virkninger på kloden vår. Hvis vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, må vi ta i bruk mer betydelig mer fornybar energi enn det vi bruker i dag. Fornybar energi, som for eksempel solenergi og vannkraft, er kilder vi ikke kan bruke opp, men som jorda lager mer og mer av. 

50 % av energiforbruket i Norge i dag kommer fra fornybar energi. Den resterende halvparten kommer fra fossile energikilder som olje, gass og kull. Det er ikke bærekraftig for fremtiden. 

NTE produserer utelukkende fornybar energi. I 2018 produserte vi nok til 450 000 trøndere. For å være en pådriver for at Trøndelag skal bli en fossilfri region, har vi de siste årene rehabilitert hele 5 vannkraftverk slik at vi kan produsere mer fornybar energi uten å påvirke naturen nevneverdig. I 2018 ble både Storåselva kraftverk i Snåsa og Byafossen kraftverk i Steinkjer åpnet etter å ha blitt rehabilitert. i tillegg besluttet vi å bruke 1 milliard kroner på å bygge et nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsenvassdraget. Det nye kraftstasjonen skal produsere strøm til 50 000 trøndere hvert år. Den skal være i drift i minst 70 år og produsere lokal og fornybar energi for barna, barnebarna, oldebarna og tippoldebarna våre. 

– Hvis du har bærekraftige ressurser, så har du iallefall noe du kan holde deg til, du har noe å stole på i tida fremover, mener Vilde. 

Vi i NTE har levert ren og fornybar energi i 100 år. Nå gleder vi oss til de neste 100.

Vil du lese mer om hva vi gjør for miljøet? Her kan du lese bærekraftrapporten vår for 2018.