Ylva drømmer om at ingen dyr må dø av plastikk

Ylva vil at vi skal bli flinkere til å leve bærekraftig. Bruke strøm som blir laget av vann, vind og sol. Kjøre mindre bil, ta buss og tog oftere, fly sjeldnere. Selv om det kan være litt vanskelig. For Ylva drømmer om at vi skal ha et grønnere samfunn. Hvor alle dyrene på jorda skal få leve, og ikke dø av verken plastikk eller luftforurensning.

Profilbilde av Ylva

Selv om vi i NTE utelukkende leverer grønn og fornybar strøm, er halvparten av  strømmen som brukes i Norge fossil og forurensende. Det er 50 prosent for mye, og det har konsekvenser for oss alle - både mennesker og dyr. Derfor ser vi stadig etter flere måter å produsere miljøvennlig strøm på. Solceller, for eksempel. Solcellepanel har for lengst tatt turen fra hytta og opp på hustakene våre, og nå brukes det i alt fra belysning og utsmykking til kirker, motorveger og jernbaner.

– Jeg syns de som bestemmer i Norge, kan bestemme litt mer, sier Ylva. – – Jeg føler at de ikke bryr seg. At de bare har lyst til å bygge masse veier og kutte ned, hogge ned masse skog, og bare lage masse hus, og ikke ta vare på naturen egentlig.

Både når vi i NTE bygger ut og i den daglige driften, er vi nøye på at inngrepene i naturen blir så små som mulig. Alt fra miljøet i elva til gyteperiodene til laksen blir tatt hensyn til når vi nå bygger den nye kraftstasjonen i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Når utbyggingen er ferdig i 2023, får 50 000 trøndere fornybar strøm hvert år de neste 70 årene. Det er gode nyheter for generasjonene som kommer etter oss.

For oss handler bærekraft om å gi generasjonene som kommer etter oss, et best mulig utgangspunkt. Det å produsere mest mulig fornybar kraft, er ett av bidragene våre. Det fortjener vi. For - som Ylva sier - vi er like mye verdt alle sammen.

Les mer om hvordan vi jobber med fornybar energi.

Her kan du lese mer om hva ungdommene i Trøndelag drømmer om!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.