Ytterøykylling - stor besparelse med enkle tiltak

Ytterøykylling slakter og foredler tre millioner kyllinger per år. Det krever mye energi, men med enkle tiltak ble strømregningen betydelig redusert.

To personer står foran maskiner brukt for innpakking av kylling

Effekttoppene som oppstår når alle bruker strøm samtidig er kostbare både for strømprodusentene og distribusjonsnettet. Industrien betaler derfor nettleie etter sitt maksimale forbruk. Ved å legge om den daglige oppstarten noe, sparte Ytterøykylling derfor mye på nettleia.

Rene råvarer

Ytterøykylling satser på rene og kortreiste råvarer.

— Vi får kyllinger fra 22 produsenter i nærområdet, og var den første produsenten som kunne garantere at våre produkter er frie for narasin, forteller Lasse Kjønstad, daglig leder i Ytterøykylling.

Helseministeren har anbefaler at vi reduserer saltmengden i kostholdet. Det har Ytterøykylling tatt på alvor, og har redusert saltmengden til godt under de nye anbefalingene. Helseaspektet styrkes ytterligere ved at selskapet ikke bruker noen av de 14 stoffene og råvarene som Norges Astma- og Allergiforbund advarer mot. Ingen av produktene inneholder derfor melk, egg, selleri eller andre ingredienser som mange er allergiske eller intolerante overfor. Denne profilen er med og avgjør hvilke produkter selskapet utvikler.

— Forbrukerne er opptatt av god smak, så vi kan ikke bare fjerne salt og andre krydder uten å kompensere med andre ingredienser, men det viser seg å være fullt mulig, smiler Kjønstad.

Ytterøykylling har tradisjonelt hatt storhusholdningene som hovedmarked, men distribusjonen i dagligvare vokser. «Matkasse»-segmentet øker for øvrig mest akkurat nå. Disse kundene ønsker kvalitetsprodukter som ikke er å finne i alle butikker.

— Vi gjør det dessuten enkelt for kundene. Våre produkter kommer i aluminiumsformer som kan settes rett i ovnen, sier Kjønstad og viser fram dagens produksjon av kyllingvinger.

Endret oppstart

— Som mange andre bedrifter hadde vi en stor effekttopp hver morgen når alle kom på jobb. Da ble alle maskiner igangsatt samtidig, uten at vi tenkte så nøye over det, sier Kjønstad. Han roser energirådgiver i NTE, Stig Frode Mære, for gode innspill og stor inspirasjon. — Mære påstod at vi med enkle midler kunne spare 10 % av strømkostnadene. Vi tok han på alvor, og fasiten viser vel nærmere 14 % reduksjon, til tross for produksjonsøkning, sier Kjønstad.

Spesielt to tiltak reduserte effekttoppen betydelig. Oppvarmingen av vann ble utsatt noe, fordi det varmt vann brukes litt ut på dagen. Kjøletunnelen ble derimot skrudd på tidligere enn før, slik at den var på et stabilt nivå når produksjonen for øvrig startet.Til sammen senket dette effekttoppen over 900 kW, noe som gir varig lavere nettleie.

Redusert strømforbruk

Endret oppstartstidpunkt reduserer ikke strømforbruket, bare nettleia. Men, Ytterøykylling har også redusert strømforbruket.  — Mære har inspirert oss til å være mer oppmerksomme i hverdagen. Vi har blant annet satt inn bevegelsessensorer, slik at det er redusert belysning i lagerrom, ganger og trapper når ingen er der. Vi skal også ha en gjennomgang av trykkluft og elektromotorer for å se om det er mer å hente der, forteller Kjønstad videre. 

Riktig strømavtale

Kjønstad sier dialogen med NTE er god og at de får god veiledning. Energirådgiver Stig Frode Mære fra NTE forteller at Ytterøykylling har en strømavtale som følger spot-prisen. — Spotprisen har vært lav de siste årene. Hadde strømprisen i denne perioden vært høyere, hadde besparelsen i kroner vært større. Med lavere forbruk og lavere nettleie frigjøres uansett midler. Disse midlene kan investeres i tiltak som gir ytterligere besparelser, sier Mære. 

Stig Frode Mære gikk bort 25. januar 2021. Vi lyser fred over hans minne.