NTE med solid 2020-resultat til tross for rekordlave kraftpriser

NTE-konsernet fikk et resultat fÞr skatt i 2020 pÄ 420 millioner kroner. 2020 var et Är preget av korona-pandemi og svÊrt lave kraftpriser, men god kundevekst og solid drift i hele konsernet sikrer et godt resultat.

NTE med solid 2020-resultat til tross for rekordlave kraftpriser

- Jeg er godt fornÞyd med at vi greier Ä levere solide resultater ogsÄ i et krevende Är som 2020, sier konsernsjef Christian Stav. - VÄrt hovedfokus under pandemien har vÊrt Ä sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbÄnd til trÞnderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, fortsetter han.

- Vi hadde en hÞy energiproduksjon i 2020, men samtidig var kraftprisene svÊrt lave, sier Stav. Energiproduksjonen i 2020 ble pÄ 4 123 GWh, mot 3 967 GWh samme periode i fjor. En mild vinter og mye nedbÞr er Ärsaken til den hÞye kraftproduksjonen. PrisnivÄet i 2020 har derimot vÊrt svÊrt lavt, noe som har medfÞrt svakere resultat fra vÄr energiproduksjon. I 2020 ble gjennomsnittlig kraftpris 9,6 Þre/KWh, mot 37,8 Þre/KWh i 2019. Kraftprissikringer har dempet effekten av de lave kraftprisene.

Samtidig som resultatet fra energivirksomheten er svakere i Är, oppnÄdde de Þvrige virksomhetsomrÄdene gode resultater i 2020. Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nÄ fiberbasert bredbÄnd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. Konsernets salg av strÞm til sluttkunde vokser ogsÄ. -Vi har ogsÄ i Är vekst i antall strÞmkunder og leverer nÄ strÞm til over 82.000 private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter. OgsÄ vÄr elektrovirksomhet oppnÄr gode resultater i 2020. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har ogsÄ bidratt til det gode resultatet for 2020, sier Stav.

NTE-konsernet fikk et resultat fÞr skatt i 2020 pÄ 420 millioner kroner, mot 1 270 millioner kroner i 2019. I 2019 hadde konsernet betydelige engangseffekter. Konsernets underliggende Ärsresultat etter Norsk Regnskapsskikk ble i 2020 pÄ 318 millioner kroner, mot 337 millioner kroner i 2019.

NTE leverer for fÞrste gang en integrert Ärs- og bÊrekraftsrapport, og markerer dermed startskuddet fÄr vÄr mÄlrettede satsning pÄ bÊrekraft. Selv om vi har jobbet med bÊrekraft i mange Är, sÄ ble 2020 Äret vi endret mÄten vi jobber med bÊrekraft pÄ.

NTE rapporterer for fÞrste gang et eget klimaregnskap. I 2020 hadde vi et totalt utslipp pÄ 14 tonn CO2 -ekvivalenter per millioner kroner omsetning. NTE har som mÄl Ä bli klimanÞytrale innen 2030, og vi Þnsker Ä vÊre Äpne og Êrlige om vÄrt eget klimaavtrykk. Derfor inkluderer vÄrt klimaregnskap alle investeringer og utgifter knyttet til bÄde drift og bygging av ulike anlegg for hele konsernet, sÄkalt Scope 3. Slike investeringer gir negative utslag i klimaregnskapet for enkelte Är. Likevel vil disse investeringene bidra til at de totale klimautslippene gÄr ned pÄ regionalt og nasjonalt nivÄ, gjennom Þkt tilgang pÄ fornybar kraft og digitale lÞsninger som blant annet reduserer behov for reiser.

NTEs virksomhet skaper verdier som kommer lokalsamfunnet til gode, og for oss er det viktig Ä gi tilbake til det samfunnet vi er en del av. I 2020 bidro NTE med NOK 1 128 millioner i regionale inntektsvirkninger, og med en regional sysselsettingseffekt tilsvarende 1 390 ansatte. I fjor delte vi ut seks millioner kroner til smÄ og store arrangementer, lag og foreninger i TrÞndelag, og vi utbetalte alle sponsoravtalene vÄre, uavhengig av om arrangementet ble gjennomfÞrt eller ikke. Det gjorde vi fordi vi vil vÊre en langsiktig partner og bidra til at arrangementene skal ha Þkonomi til Ä drive nÄr pandemien er over.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes pÄ tlf. 905 18 202.