Faktura

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har dessverre hatt en feil i faktureringen for februar hvor det er blitt fakturert for mye. Vi har sendt ut ny faktura i midten av mars med korrigert og riktig pris. Les mer her.

Logg inn på Min side for å få en god og oversiktlig fakturaforklaring.

Fakturaen viser totalbeløp med opplysninger om kundenummer, abonnement og betalingsdetaljer som KID og kontonummer.

Den viser også produktene dine, fordelt på månedens kostnad til strømforbruk og nettleie.

KID- (kundeID-nummer) og kontonummer finner du på din siste faktura fra oss. Faktura kan du laste ned fra Min Side på www.nte.no. Hvis du har et bindestrek ( - ) på slutten av KID-nummeret på din faktura, må denne være med når du fyller ut KID nummeret. Får du ikke mulighet til å skrive bindestrek i mobilbank, vil dette være mulig å gjøre i nettbank (selv på mobil, i nettleser). Det tar vanligvis 2-3 dager fra betalingen din blir godkjent i nettbanken til beløpet er registrert hos oss.

Dersom du har eFaktura vil du ha tilgang til dine faktura i nettbankens eFakturaarkiv. I banken blir de liggende 17 måneder bak i tid. Du kan også se fakturaene dine og laste ned kopi av faktura fra Min Side på www.nte.no, både for strømabonnement og bredbånd.

Vi sender alltid faktura med gyldig KID- og kontonummer, uansett om du mottar faktura på papir, e-post eller som eFaktura. Hvis du har problemer med innlogging i nettbanken må du kontakte banken din.

Om du ønsker å be om betalingsutsettelse gjør du dette ved å logge inn på Min side her.

Det gies inntil 30 dager utsettelse.Utsettelse kan gies dersom forfall ikke har passert, eller du har én eller flere ubetalte fakturaer.

Du endrer selv forfallsdato i din nettbank etter avtalen er endret på Min side.

Hvis du ikke har bruker på Min side, kan du enkelt opprette bruker. Det du trenger er kundenummer og målernummer. Det finner du på dine tidligere fakturaer fra oss.

KID- (kundeID-nummer) og kontonummer finner du på din siste faktura fra oss. Faktura kan du laste ned fra Min Side på www.nte.no.

Hvis du har et bindestrek ( - ) på slutten av KID-nummeret på din faktura, må denne være med når du fyller ut KID nummeret. Får du ikke mulighet til å skrive bindestrek i mobilbank, vil dette være mulig å gjøre i nettbank (selv på mobil, i nettleser).

Det tar vanligvis 2-3 dager fra betalingen din blir godkjent i nettbanken til beløpet er registrert hos oss.

Om du logger deg inn på Min side finner du alle dine fakturaer der.

Hvis du ikke har bruker på Min side, kan du enkelt opprette bruker. Det du trenger er kundenummer og målernummer. Det finner du på dine tidligere fakturaer fra oss.

Om du ønsker å endre din fakturaadresse gjør du det enkelt ved å logg inn på Min side.

Hvis du ikke har bruker på Min side, kan du enkelt opprette bruker. Det du trenger er kundenummer og målernummer. Det finner du på dine tidligere fakturaer fra oss.

Bankene holder nå på å innføre "eFaktura 2.0". Dette er en landsdekkende endring.

Innføringen av eFaktura 2.0 innebærer at eFaktura vil bli sendt i nettbanken til den som står som juridisk eier av abonnementet. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura", avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har. Reserverer du deg mot eFaktura fra NTE, vil vi sende faktura per post. Dette medfører fakturagebyr.

Hvis noen andre skal betale for ditt abonnement, som for eksempel en partner, må du kontakte oss slik at vi får registrert dette. Vedkommende må da også velge "Ja takk til alle" for å få faktura fra oss som eFaktura.

Les mer om endringene her: www.efaktura.no/privat

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft. 

Selv i vannkraftlandet Norge kommer bare halvparten av all energien vi bruker fra fornybare kilder. Resten av energien vi bruker kommer fra energikilder som bidrar til å øke Co2-innholdet i atmosfæren, for eksempel olje, naturgass og kull. 

For å oppmuntre kraftprodusenter til å investere i fornybar energi, går inntektene fra elsertifikatene til kraftprodusenter som produserer fornybar energi. 

Elsertifikatordningen er altså en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i  kraftproduksjon basert på vann, vind, sol og bioenergi.

Kostnadene for elsertifikat inngår i strømprisen. 

Hvis du vil være med og få flere til å produsere fornybar kraft, kan en opprinnelsesgaranti være vegen å gå. En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det produseres like mye fornybar energi i kraftverkene til NTE som den mengden husholdningen din kjøper fra oss. Kjøper du strøm med opprinnelsesgaranti, bidrar det til mer produksjon av fornybar kraft. Og jo flere som kjøper opprinnelsesgarantier, desto mer fornybar strøm produseres det. Hvis mange nok forbrukere kjøper opprinnelsesgarantier, vil det påvirke kraftbransjen og bidra til en økt satsing på fornybar energi. 

Her kan du lese mer om opprinnelsesgarantier.