Sort skjerm eller ingen singal

Hva kan vi hjelpe deg med?

Om du har mulighet, test med annen HDMI-kabel da brudd eller dÄrlig kontakt kan vÊre Ärsaken. VÊr oppmerksom pÄ at for Nye Altibox TV mÄ kabelen stÞtte standarden HDMI2.0/HDCP2.2.

ForsÞk Ä koble HDMI-kabelen til annen HDMI port pÄ din TV. Husk at du da ogsÄ mÄ endre kilden til denne porten, dette gjÞres vanligvis med knappen "Source" pÄ fjernkontrollen til din TV. 

Kontroller at din TV er satt til riktig kildevalg. Er HDMI-kabel tilkoblet TV-apparatets HDMI1 mÄ HDMI1 velges som kilde pÄ TV-apparat for korrekt visning. GjÞres vanligvis med knappen "Source" pÄ fjernkontrollen til din TV. 

Sjekk at dekoder ikke stÄr i dvalemodus ved Ä trykke pÄ fjernkontrollens «Av/PÄ»-knapp.