Vant laget ditt?

200.000 kroner er fordelt til lag og foreninger i «Namdalen», gjennom NTEs konkurranse Laget Mitt. Ni lag vant fram i en avstemning mellom 72 kandidater, tre lag vant på tilfeldig trekning og to lag vant gjennom Instagram-konkurransen.

Nomineringen for Midtre Trøndelag åpner 11.september

Som en del av vårt årlige sponsorbidrag, gir NTE ut 800.000 kroner til lag og foreninger i Trøndelag, hvorav 200.000 kroner går til Midtre Trøndelag. Du som brenner for laget ditt kan være med og bestemme hvem som skal få inntil 50.000 kroner.

Nomineringsperioden varer fra 11. september kl.09:00 til 17. september kl.09:00. Fra 18. september kl.09:00 til 24. september kl.09:00 kan du stemme på favorittlaget ditt. 

Om konkurransen

Det er flere måter å vinne penger på i «Laget Mitt»: gjennom å sanke flest stemmer, og ved å delta i Instagramkonkurransen. Det er mulig at samme lag vinner i begge konkurransene. I tillegg vil vi trekke to tilfeldig lag som får 10.000 kroner. Trekningen blir gjort under premieutdelingen.

«Laget Mitt» foregår hvert år i fire omganger fordelt på fire geografiske områder: «Namdalen», «Midtre Trøndelag», «Trondheimsregionen» og «Søndre Trøndelag». Se hvilke kommuner som gjelder for hvilke områder på kartet øverst på siden. Denne runden gjelder for «Søndre Trøndelag».

Laget ditt kan være en kulturorganisasjon, et idrettslag eller et lag med humanitært formål. Størrelsen på laget spiller ingen rolle. Lag og foreninger som vinner førstepremien får et års karantene før de kan delta igjen.

«Laget Mitt» foregår hvert år i fire omganger fordelt på fire geografiske områder: «Namdalen», «Midtre Trøndelag», «Trondheimsregionen» og «Søndre Trøndelag». Se hvilke kommuner som gjelder for hvilke områder på kartet øverst på siden. Denne runden gjelder for «Søndre Trøndelag».

Laget ditt kan være en kulturorganisasjon, et idrettslag eller et lag med humanitært formål. Størrelsen på laget spiller ingen rolle. Lag og foreninger som vinner førstepremien får et års karantene før de kan delta igjen.

Har du spørsmål angående «Laget Mitt»? Send en e-post til lise.musum.stangvik@nte.no