Vant laget ditt?

200.000 kroner er fordelt til lag og foreninger i «Søndre Trøndelag», gjennom NTEs konkurranse Laget Mitt. 9 lag vant fram i en avstemning mellom 76 kandidater, to lag vant på trekning og tre lag vant en Instagram-konkurranse under emneknaggen #ntelagetmitt.

Neste runde med Laget Mitt starter 23. april 2021

Som en del av vårt årlige sponsorbidrag, gir NTE ut 800.000 kroner til lag og foreninger i Trøndelag. Du som brenner for laget ditt kan være med og bestemme hvem som skal få inntil 50.000 kroner.

«Laget Mitt» er delt inn i fire geografiske områder: «Namdalen», «Midtre Trøndelag», «Trondheimsregionen» og «Søndre Trøndelag». I 2021 vil alle fire regionene foregå samtidig, men det vil fortsatt deles ut 200 000 kroner til hvert område. Nomineringen åpner 23. april 2021.

Om konkurransen

Det er flere måter å vinne penger på i «Laget Mitt»: gjennom å sanke flest stemmer, og ved å delta i Instagramkonkurransen. Det er mulig at samme lag vinner i begge konkurransene. I tillegg vil vi trekke to tilfeldig lag som får 10.000 kroner. Trekningen blir gjort under premieutdelingen.

«Laget Mitt» foregår hvert år i fire omganger fordelt på fire geografiske områder: «Namdalen», «Midtre Trøndelag», «Trondheimsregionen» og «Søndre Trøndelag». Se hvilke kommuner som gjelder for hvilke områder på kartet øverst på siden. Denne runden gjelder for «Søndre Trøndelag».

Laget ditt kan være en kulturorganisasjon, et idrettslag eller et lag med humanitært formål. Størrelsen på laget spiller ingen rolle. Lag og foreninger som vinner førstepremien får et års karantene før de kan delta igjen.

«Laget Mitt» foregår hvert år i fire omganger fordelt på fire geografiske områder: «Namdalen», «Midtre Trøndelag», «Trondheimsregionen» og «Søndre Trøndelag». Se hvilke kommuner som gjelder for hvilke områder på kartet øverst på siden. Denne runden gjelder for «Søndre Trøndelag».

Laget ditt kan være en kulturorganisasjon, et idrettslag eller et lag med humanitært formål. Størrelsen på laget spiller ingen rolle. Lag og foreninger som vinner førstepremien får et års karantene før de kan delta igjen.

Har du spørsmål angående «Laget Mitt»? Send en e-post til lise.musum.stangvik@nte.no