Agrol Forvaltning

Agrol Forvaltning gir deg tilgang til en skreddersydd strømavtale med gode strømpriser over tid som samtidig gjør at du unngår pristoppene i markedet. Det å samle flere kunder i en portefølje gir oss mulighet til å kjøpe inn strøm på en måte som tidligere bare har vært forbeholdt de aller største strømkundene. Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra vår kraftforvaltning + 2,87 øre/kWh i ørepåslag + 12,50kr/mnd/måler i fastbeløp. Forvaltningsavtalen har en oppsigelsestid på 6 måneder. 

Mer informasjon om avtalen Agrol forvaltning

Med Agrol Forvaltning forvaltes strømforbruket ditt i felles portefølje sammen med andre kunder som har dette produktet. Når vi mener at det er større sannsynlighet for at prisene skal stige, forhåndskjøper vi strøm, og kundene våre får strøm til den prisen som vi har kjøpt inn.

I perioder i 2018 hadde kundene med Agrol Forvaltning halv pris av strømprisen i markedet, og også historisk sett har strømprisene vært mye lavere med denne strømavtalen.  Det å samle flere kunder i en portefølje gir oss mulighet til å kjøpe inn strøm på en måte som tidligere bare har vært forbeholdt de aller største strømkundene.

Vi kjøper inn strømmen direkte fra den nordiske kraftbørsen Nordpool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel, og utgjør vår Innkjøpspris. Porteføljeprisen består av vår innkjøpspris på Nordpool Spot og resultatet fra vår kraftforvaltning + 2,87 øre/kWh i ørepåslag + 12,50kr/mnd/måler i fastbeløp. Forvaltningsavtalen har en oppsigelsestid på 6 måneder.  Dersom du bryter avtalen innen bindingstiden får du et bruddgebyr på 1000 kroner. Årsaken er at dette er en forvaltningsavtale, som krever en viss forutsigbarhet for at vi skal kunne oppnå størst mulig gevinst på strømbørsen.

NTE-avtalen gjennom Agrol gjelder for medlemmer av Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Skogeierforbund, Felleskjøpet og for ansatte i bedrifter tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke.