Fastpris + Spotpris Agrol

Strømavtalen Fastpris + Spotpris er avtalen for deg som ønsker fleksibilitet og større forutsigbarhet. Ved å kombinere Fastpris og Spotpris kan du låse så mange kilowattimer du vil til en fast pris. Det vil si at du låser timer av ditt estimerte årsforbruk til en fast pris per kilowattime. Bruker du flere kilowattimer enn du har låst betaler du spotpris, bruker du mindre blir du godskrevet spotprisen.

Du kan se fullstendig prisliste over alle våre avtaler her. Avtalene våre kan også sammenlignes på strompris.no.