Ledige lokaler i NTE

Generelt om eiendommene

NTE har ar lokasjoner rundt i nordredel av Trøndelag. Vi har til tider noe ledige arealer. Dette administreres av NTE sin eiendomsavdeling. Nedenfor finner du en liste med link til de lokasjoner vi har ledige arealer.