Ledige lokaler i Leksvik

NTE Snåsa sine lokaler ligger ved veien opp til Agle i Snåsa sentrum.

Leietakere i bygningen i dag:

NTE Nett AS, NTE Elektro AS, Snåsa Brannvesen, Snåsa Fjellstyre, Allskog SA

1 etg.

I 1 etg. har vi ledig kontorplass på 9,6m2 i samlokalisering med Allskog og Fjellstyret.

Kontakt Leder Eiendom. Per Ola Wæge,

tlf. 950 68 830,

E.post per.waege@nte.no

2etg

I 2etg. har vi ledig 210m2 med kontorlokaler. Disse vil kunne tilpasses en fremtidig leietaker sine behov i samarbeid  mellom NTE Eindom og en ny leietaker.

Kontakt Leder Eiendom. Per Ola Wæge,

tlf. 950 68 830,

E.post per.waege@nte.no