Energimontørene jobber ofte i høyden, klatrer opp og ned i strømmaster og henger langs strømlinjene. En viktig del av energimontørens hverdag er dermed sikkerhet.
– Vi sertifiseres hvert år i sikkerhet ved jobbing i elanlegg. I NTE er vi veldig opptatt av å jobbe på en sikker måte.

– Nå holder vi på å bygge om en høyspentlinje ved Øyenskavelen, en tøff og spennende jobb. I juni skal jeg foreta endeavslutning på en 132 000 volts høyspentkabel. Jeg har fått sertifisering i slike spesialjobber gjennom kursing i Tyskland.

Knut Ivar Pedersen startet som lærling, nå leder han dem.

Vi møter våre lærlinger med godt humør, gir dem gode holdninger til faget og sikkerhet.

– Det er nye utfordringer hver dag. Jeg ser at nye arbeidsmåter, ny teknologi og nytt materiell kommer for fullt. En spennende utfordring er at både overvåkning og drift av nettet vil bli mer automatisert og digitalisert. Dette gjør at vi lærer noe nytt hver dag.

Menn har vært i flertall i energimontørfaget, men det er ingen grunn til at det skal være slik. Knut Ivar håper flere kvinner velger hans yrke.

Vi må ha mangfold hos oss, derfor håper jeg det er flere tøffe kvinner som velger å bli energimontør.