Etter masteroppgaven som omhandlet energi og miljø ved NTNU i Trondheim fikk Lisa tilbud om å bli trainee i NTE. Hun opplevde at de som hadde jobbet i bedriften i flere år var oppriktig lydhøre for hennes bidrag.

– Jeg fikk mange anerkjennende nikk da jeg fortalte at jeg var trainee, og det opplevdes som en tillitserklæring. Traineeløpet er godt kjent i NTE, og jeg ble møtt med åpne armer og åpne sinn, sier hun.

– Mange av de som jobber i den avdelingen jeg er i nå, har vært trainee tidligere. Det er en fordel. De vet hvilken situasjon man er i og er åpne for å ta meg med på oppgaver. 

NTE er i endring og får stadig flere yngre medarbeidere. Lisa trekker fram «UNG i NTE», en samlingsplass for unge kolleger som en viktig faktor for å bygge miljø og skape trivsel:

– Det er et tilbud til alle under 35 år. Vi har filmkvelder, quiz og mer faglige arrangement. UNG i NTE hjelper også unge og nyetablerte som kanskje har flyttet til en ny by å opparbeide seg et nettverk. Dette er vårt bidrag til det allerede gode arbeidsmiljøet i NTE. NTE tar hvert år inn minst én trainee som får prøve seg i flere avdelinger i konsernet i løpet av ett år. I tillegg rekrutterer NTE traineer fra en regional traineeordning som heter INTRO Trainee. 

Lisa er nå i fast jobb som overingeniør i NTE Nett. Da hun gikk over i fast stilling ble hun en av mentorene for traineen som kom etter henne. 

– Jeg har fersk trainee-kunnskap, og det er nyttig. Jeg kjenner blant annet til alle de interne uskrevne reglene – som for eksempel at ingen tar heis i hovedbygningen på Steinkjer. Her tar man trappa. Vi trimmer i arbeidstiden!