Veronica Haugen er energioperatørlærling i NTE. Før det jobbet hun som butikkansvarlig i klesbutikk, men hun søkte andre utfordringer.

Hun forteller at hun bare har hatt positive erfaringer knyttet til lærlingperioden så langt.

– De som lærer meg opp har vært lærlinger selv for mange år siden. De behandler meg rettferdig, og det gjør at jeg føler meg som en del av teamet. Det er ingen forskjellsbehandling. For meg er den gjensidige respekten utrolig viktig.

– Det mest spennende jeg gjør i min arbeidshverdag er når jeg får være med å fikse noe – Få være med å bygge. De fleste synes nok at det er litt skummelt opp i høyden, men jeg trives godt med det. Det fungerer dårlig med høydeskrekk i jobben som energioperatør, sier hun og ler. 

– Jeg vet ikke hvorfor, men hvis jeg får være opp i høyden og gjøre ting andre ikke tør – da får jeg det lille kikket mitt. 

NTE feirer snart 100-årsjubileum, og noen av kraftstasjonene har vært i drift lenge, men mye av driften av kraftstasjonen er endret. Arbeid som tidligere var manuelt har nå blitt digitalisert.

– På Fiskumfoss har jeg funnet gamle journaler fra 1943. De skrev ned temperaturer, olje, vann, luft – og var på anlegget og kontrollerte minst en gang i timen. De var flere folk på skiftene, hadde både dag- og nattskift. Nå er vi færre folk, vi går ikke runder kontinuerlig og vi har et kontrollrom hvor alt står, men mye er fremdeles likt. Nå som da leverer vi fornybar energi. Det vil aldri forandre seg.