Vilkår for bruk av Mitt Energihjem-app

Introduksjon

Mitt Energihjem er en ny digital kundefront for NTE sine kunder. I tillegg til å gi deg oversikt over dine kundedata vil appen tilgjengeliggjøre nye produkter og tjenester NTE vil komme med i fremtiden. Eksempler på dette kan være lokal strømproduksjon fra solceller, lagring av strøm på batteri og smarthus teknologi. Informasjon om strømpriser, forbruk og produksjon vil bli lett tilgjengelig via et felles grensesnitt.

Mitt Energihjem legger også til rette for mer effektiv kundekommunikasjon via chat/direktemeldinger. Viktige meldinger og annen nyttig informasjon fra NTE vil bli sendt ut via appen.

Har husholdningen flere avtaler tilknyttet NTE via ulike personer, kan disse enkelt legges til slik at alle i husholdningen har en totaloversikt mot sitt kundeforhold med NTE.

Etter hvert som nye «smarte» strømmålere rulles ut i Norge vil brukerne ha mulighet for sitt digitale wattmeter i appen. Her vil du se ditt strømforbruk visualisert i sanntid og kan således i større grad overvåke og styre ditt strømforbruk.

Bruk av appen

Det avgis med dette aksept til å motta informasjon fra NTE Marked AS sin app, Mitt Energihjem. Informasjon vil være via innhold presentert i appen og varslinger om denne tjenesten er aktivert.

Det lagres ingen personopplysninger og innhold som vises i appen er relatert til ditt eksisterende kundeforhold med NTE. Chat-logg lagres for å kunne gi deg personlig oppfølging og bedre service.

Mitt Energihjem er utviklet for å fungere på iOS og Android, og kan lastes ned via Appstore og Google Play. Den er tilpasset ulike versjoner av disse operativsystemene og ulike telefoner, men NTE kan ikke garantere for at alle versjoner (spesielt eldre versjoner) og alle type telefoner vil være egnet for bruk av appen.

Oppgraderinger og nye versjoner vil forekomme. Oppgraderinger kan skje uten at du blir varslet, mens nye versjoner vil bli opplyst via Appstore og Google Play sine standard rutiner.

Vilkår for åpning av HAN-port til NTE Nett kunder

I henhold til Datatilsynet er deler av informasjonen som kan hentes ut via HAN-porten definert som personopplysninger.

Det gjør at vi må be om en bekreftelse fra deg på om måleren er fysisk sikret for uautorisert tilgang. 

Fysisk sikring er tilstede dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

•             Måleren er montert inne i boligen

•             Måleren står i et låsbart rom

•             Måleren står i et låsbart skap

Når du bekrefter at kravet til fysisk sikring er fylt vil vi åpne HAN-porten for å gi tilgang til data fra måleren, da under forutsetning at det oppnås kontakt med denne.

Fraskrivelse av nettselskapets ansvar ved kundens bruk av data fra HAN-porten: Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer