Vilkår for deltakelse i pilotprosjekt

Jeg samtykker til at NTE Marked som leverandør innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjektet. Personopplysninger vil være knyttet til deg som strømkunde og forbruksmønster vi henter ut fra dine strømdata.

Formålet med å innhente forbruksdata er å analysere bruksmønster i strømforbruk og eventuelle endringer som oppstår når pilotkundene får direkteinformasjon om strømforbruket sitt.  Prosjektet vil gjennom ulike formidlingskanaler forhåpentligvis kunne avdekke hvilke type løsninger som er best egnet for å motivere til strømsparing. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å sende mail til pilotprosjekt@nte.no at du ønsker å trekke deg fra prosjektet.

Data for strømforbruk hentes ut fra din strømmåler, gjennom HAN-port, og ut i en skyløsning via tredjepart samarbeidspartner. Disse data vil kun brukes i forskningsøyemed og vi står ansvarlig for å sørge at dette etterfølges. HAN-porten er låst og du må selv ta kontakt med sin nettleverandør for å få denne åpnet.

Hark Technologies AS erklærer at EcoMonitor er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele samsvarserklæring er tilgjengelig her