NTE AS

Morselskapet NTE AS utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

 

Portrettbilde av konsernsjef Christian Stav

Konsernsjef Christian Stav

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE AS. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Christian Stav er styreleder i NTE AS sine datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS. Han har erfaring fra revisjon- og rådgivningstjenester, partner i EY Transaction Advisory Services, samt Økonomi og Finansdirektør i NTE.

Mobil: 905 18 202
E-post: christian.stav@nte.no

Styret i NTE AS

Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eierne, kommunene i tidligere Nord-Trøndelag, to styremedlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte.

(f. 1966) ble valgt til styreleder i NTE i 2018 og har vært nestleder siden 2007. Solum leder også NTE sitt revisjonsutvalg. Han er utdannet sivilagronom og jobber i dag som administrerende banksjef i Grong Sparebank. Han er tidligere rådmann i Høylandet kommune, Soussjef i SND (nå Innovasjon Norge) og Rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (1990 – 1994).

(f. 1963) ble valgt til nestleder i 2018. Eli Arnstad er Cand. Mag. i økonomisk administrative fag fra HiNT og Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som banksjef i SMN med samfunnsutbytte og samfunnskontakt som ansvarsområde. Arnstad har tidligere drevet egen konsulentselskap (2008 - 2012), vært adm. dir i Enova (2001 - 2007) og vært daglig leder for Stiklestad Nasjonal Kultursenter (1999 - 2000).

(f. 1969) kom inn i styret som ansattvalgt i 2008. Han er utdannet elektriker og har i perioden 2005-2015 heltids tillitsvalgt i NTE Klubb i EL&IT-forbundet, de siste årene som hovedtillitsvalgt. Han har jobbet i NTE siden 1987.
Han var styremedlem i NTE Elektro AS i to år før han ble valgt inn i NTEs konsernstyre.

Bodil Vekseth

(f. 1973) kom inn i NTEs styre i 2018. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er i dag investor og partner i Spring Capital. Sellæg har tidligere hatt lederroller i ulike selskaper: Telenor (2012 - 2017), CEO i Aspiro AB (2006 - 2012) og Schibsted og datterselskaper (2000 - 2006).

(f. 1966) kom inn i NTEs styre i 2020. Skogvold er til daglig direktør i Trøndelag Forskning og Utvikling og har bred bakgrunn fra forskning, universitetssektoren og næringslivet. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har også utdanning innen utviklingsledelse og pedagogikk. Øyvind Skogvold bor i Inderøy kommune.

(f. 1958) er ansattevalgt styremedlem fra 2014. Gunnar Walleraunet er prosjektleder ved NTE Elektros markedsområde Levanger.

(F. 1976) Er ansatte valgt observatør fra 2020. Har jobbet som porteføljeforvalter i NTE Marked siden januar 2019. Har 19 års erfaring innen verdipapirer -og råvarehandel fra inn og utland.

Vara 1: Knut Egil Sjøli
Vara 2: John Ellingen
Vara observatør: Kersti Lønnum