Telekom

Tilgang til raskt internett er like grunnleggende som tilgangen til strøm, vann og veg. Forretningsområdet Telekom arbeider for å gi alle trøndere tilgang til digital infrastruktur i verdensklasse. Markedsområdet har 58 000 fiberkunder, noe som tilsvarer mer enn 130 000 enkeltbrukere. NTE eier også 50 % av Nordvest Fiber AS, som har 10 000 kunder på Nord-Vestlandet. NTEs telekomvirksomhet vokser raskt og arbeider aktivt for at alle skal få fiber – både i tettbygde og mer spredtbygde strøk. 

Smilende mann i jakke og skjorte

Odd-Eirik Grøttheim

Konserndirektør Telekom 

Odd-Eirik Grøttheim (1979) er konserndirektør for Telekom, som omfatter fiberbasert bredbånd og digitale tjenester. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Business Administration (MBA) fra Handelshøyskolen i Stockholm. Grøttheim er styreleder i Nordvest Fiber AS, som er eid 50 % av NTE. 

Mobil: 992 33 886
E-post: odd-eirik.grottheim@nte.no

Forretningsområder Telekom

NTE Marked omfatter kraftsalg, utbygging av fiber og salg av fiberkapasitet og -innhold og kundeservice.  Kompetanse, kundenærhet og effektiv drift skal i framtida sikre virksomheten en fortsatt sterk posisjon i selskapets markeder.

Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og oppnår et driftsresultat på 80 millioner kroner i 2020, mot 65 millioner kroner i 2019. Telekomvirksomheten leverer nå fiberbasert bredbånd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. Koronapandemien har vist at NTE sitt mål om å levere fiberbasert bredbånd er viktig for samfunnet. Veksten i antall kunder og effektiv drift har gjort at driftsresultatet har økt fra i fjor. I 2020 ble  det investert 242 millioner kroner i fiberbasert bredbånd, mot 177 millioner kroner i 2019. Telekomvirksomheten ligger i selskapene NTE Marked AS, samt i Neanett AS og Nordvest-Fiber AS.


Styret i NTE Marked as

Styret i NTE Marked AS og NTE Elektro består av 5 medlemmer.

  • Christian Stav
  • Ingvild Ragna Myhre
  • Dag Lenhard Røyseng
     
  • Vara: Berit Rennan