Bærekraft i NTE

Helt siden NTE så dagens lys i 1919, har vi levert fornybar energi og løsninger til kundene våre. Etter 100 år med grønn vekst i Trøndelag, er NTE i dag det største fornybarselskapet nord for Dovre. Bærekraft har spilt og skal fortsette å spille en viktig rolle i utviklingen av selskapet og tjenestene vi leverer. Som en ekstra motivasjon ble vi bransjevinner i Norsk Bærekraftsbarometer 2020.

NTE ansatte2016 16.jpg

Bærekraftsmålene krever at all økonomisk, sosial og miljømessig utvikling skal være bærekraftig; det vil si at de skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraft er grunnleggende for NTE, for eierne våre og for storsamfunnet. Det er en selvfølge for oss å bidra der vi kan, og mye av det vi gjør kan knyttes til FNs bære- kraftsmål.

Regjeringen har et uttalt mål om å redusere utslippene av klimagasser med 90% innen 2050. Dette målet går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målet, må vi ta grep. Vi må redusere forbruket av fossil energi gjennom energisparing, elektrifisering og nye energiløsninger.

31616188148_53118a0930_k.jpg


NTE skal være en pådriver for å tenke nytt rundt både produksjon og bruk av energi. Men bærekraft handler også om mer enn dette. Det handler om klimaavtrykk, naturinngrep, trygge og gode arbeidsplasser, mangfold, etikk, ringvirkninger og ansvarlighet. Det handler om hvordan vi driver NTE i dag, og om hvordan vi utvikler selskapet videre.

NTE kan og må bli bedre på klima- og miljøspørsmål. På samme tid mener vi at det å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål er noe av det viktigste vi kan gjøre. I 2020 har NTE derfor startet et eget bære- kraftprosjekt, som blant annet handler om å “feie for egen dør” og å ta en enda tydeligere posisjon som et ledende trøndersk fornybarselskap.

Vi styrker også arbeidet gjennom ansettelse av en egen Leder for bærekraft, for ytterligere koodinering av dette viktige arbeidet. Her vil vi blant annet fokusere på å i større grad sette egne mål for arbeidet med bærekraft.

Les mer om bærekraft i NTE

Fornybar energi

I NTE jobber vi for å gi både kunder og samfunn et grønt forsprang. Vi har levert grønn og fornybar energi i over 100 år.

Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på opptil 4 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Se oversikt over kraftstasjoner

Norsk bærekraftsbarometer 2020

I 2020 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted

NTEs bærekraftrapport 2019

Les hva vi gjør for å støtte opp under bærekraftsmål til FN og hva vi bidra med i Trøndelag.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker fra NTE Vis meg mer