FNs bærekraftsmål

Regjeringen har et uttalt mål om å redusere utslippene av klimagasser med 90% innen 2050. Dette målet går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målet, må vi ta grep. Vi må redusere forbruket av fossil energi gjennom energisparing, elektrifisering og nye energiløsninger.

Infografikk av FNs bærekraftmål

Bærekraftsmålene krever at all økonomisk, sosial og miljømessig utvikling skal være bærekraftig; det vil si at de skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraft er grunnleggende for NTE, for eierne våre og for storsamfunnet. Det er en selvfølge for oss å bidra der vi kan, og mye av det vi gjør kan knyttes til FNs bære- kraftsmål.

Regjeringen har et uttalt mål om å redusere utslippene av klimagasser med 90% innen 2050. Dette målet går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målet, må vi ta grep. Vi må redusere forbruket av fossil energi gjennom energisparing, elektrifisering og nye energiløsninger.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Logo av Norsk bærekraftbarometer bransjevinner 2020

Norsk bærekraftsbarometer 2020

I 2020 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted

4 hefter med bærekraftrapport 2019 på bordet

NTEs bærekraftrapport 2019

Les hva vi gjør for å støtte opp under bærekraftsmål til FN og hva vi bidra med i Trøndelag.