Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling.

NTE samarbeider med en rekke aktører, blant annet...