Energi

Energiproduksjonen vår skal sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi i det klimanøytrale Trøndelag. Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vannkraft i flere kommuner i Trøndelag. Selskapet er også medeier i vannkraftanlegg i Nordland og i Sverige. NTE Energi produserer i dag fornybar energi tilsvarende behovet til 500 000 mennesker. Selskapet har flere store energiprosjekter, både under bygging og planlegging.  

Nedre Fiskumfoss

I 2020 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering på omlag 1 milliard som vil øke NTE sin eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen som vil stå ferdig i 2023, og vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. 

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi består av det heleide datterselskapet NTE Energi AS, som også forvalter NTEs eierandeler i Siso Energi AS, sameiene Linnvasselv Kraftlag og Åbjørakraft. NTE Energi AS eier også 25 % av Meraker Hydrogen AS. 

NTEs produksjon av fornybar energi ble en del høyere enn normalproduksjonen som følge av bra tilsig gjennom året. Produksjonen endte på 4 123 GWh. Normalproduksjonen var 3 894 GWh i 2020. Magasinbeholdningen ved utgangen av 2020 var 1 726 GWh, mot 1 375 GWh ved utgangen av 2019. Oversikt over våre kraftstasjoner og produksjon finner du her.


Styret i NTE Energi AS

NTE Energi har i dag ca. 100 ansatte. Styret i datterselskap NTE Energi består av 5 medlemmer.

  • Christian Stav
  • Odd Terje Rygh
  • Astrid Svarva
  • Knut Egil Sjøli
  • Arne Stene

  • Vara 1: Birger Dahl
  • Vara 2: Terje Aalber