Finansiell informasjon

NTE eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Christopher Johan Mark og Espen Sæther er to av elektrikerne  som fikk være med på å lyssette Nidarosdomen i Trondheim. Her vises begge to foran Nidarosdomen.

Års- og Bærekraftrapport 2020

NTE leverer for første gang en integrert års- og bærekraftsrapport, og markerer dermed startskuddet får vår målrettede satsning på bærekraft. Konsernet hadde et resultat før skatt på 420 millioner, og betalte et utbytte til nordtrønderske kommuner på 59 millioner kroner. Vi hadde et klimaavtrykk som tilsvarer 14 tonn CO2e per millioner kroner omsetning og den regionale inntektsvirkningen for regionen er på 1 128 millioner kroner.

Les mer her