Finansiell informasjon

NTE eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Coveret på halvårsrapporten for 2020

Halvårsrapport 2020     

NTE-konsernet leverer et solid halvårsresultat for 2020 til tross for rekordlave kraftpriser og Korona-pandemien. - Jeg er fornøyd med at NTE i en krevende tid oppnår et halvårsresultat på linje med fjoråret og vokser videre innen både kraftsalg- og telekomvirksomheten, sier konsernsjef Christian Stav.         

Se hele halvårsrapport for her