Års- og bærekraftrapporter

NTE eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med  Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Årsrapport 2019

Årsresultat etter skatt ble i 2019 1 449 millioner kroner og NTE utbetaler 121 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune.

Samfunnsregnskapet viser at NTE i 2019 bidro til 1950 arbeidsplasser i regionen og hadde ansatte i 37 trønderske kommuner.

Last ned NTEs årsrapport for 2019
 

Våre verdier

Våre verdier

Nær, pålitelig, åpen.

Vår visjon

Vår visjon

Vår visjon er å bidra til et klimanøytralt og digitalt Trøndelag