Tidligere års- og bærekraftrapporter

Her finner du våre tidligere publiserte rapporter

Cover NTE årsrapport 2019

Årsrapport 2019               

Årsresultat etter skatt ble i 2019 1 449 millioner kroner og NTE utbetaler 121 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune.

Se hele årsrapport for 2019

Cover NTE bærekraftsrapport 2019

Bærekraftrapport 2019               

Samfunnsregnskapet viser at NTE i 2019 bidro til 1950 arbeidsplasser i regionen og hadde ansatte i 37 trønderske kommuner.

Se hele bærekraftrapport for 2019

NTEs eiere oppstilt for gruppefoto utenfor prestegården i steinkjer

Halvårsrapport 2019


-God drift i hele NTE og betydelige engangseffekter preger 1. halvår 2019, sier konsernsjef Christian Stav. NTE oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.

Se hele halvårsrapport for 2019 her

 

Skjalg Raaen spiller el-gitar foran foss

Årsrapport 2018

Etter et solid 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte.

Last ned NTEs årsrapport for 2018

3 unge damer har kledd seg ut til fotografering

Bærekraftrapport 2018

For et fornybarselskap som NTE er bærekraft viktig. Konsernets årlige bærekraftrapport viser hva vi har gjennomført og oppnådd av tiltak i 2018

Last ned bærekraftrapport 2018

Cover NTE halvårsrapport 2018

Halvårsrapport 2018

NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.

Last ned halvårsrapport 2018

Byafossen vannkraftverk på kveld

Årsrapport 2017

NTE oppnådde i 2017 et driftsresultat på 745 millioner kroner etter rekordhøy produksjon av fornybar energi på over 4 500 GWh.

Last ned årsrapport 2017

Cover NTE bærekraftsrapport 2017

Bærekraftrapport 2017

For et fornybarselskap som NTE er bærekraft viktig. Konsernets årlige bærekraftrapport viser hva vi har gjennomført og oppnådd av tiltak i 2017

Last ned bærekraftrapport 2017

Cover NTE halvårsrapport 2017

Halvårsrapport 2017

NTE oppnådde i første halvår 2017 et driftsresultat på 438 millioner kroner, som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

Last ned årsrapport 2017

Cover NTE årsrapport 2016

Årsrapport 2016

NTE hadde i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner, etter en omsetning på 2 600 millioner kroner.

Last ned årsrapport 2016