Organisasjon og eiere

NTE har alltid vært og er lokalt eid. Selskapet ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, som fram til 1. januar 2018 var eneeier. Nå eies NTE av de 19 kommunene i tidligere Nord-Trøndelag. 

Les vår eiermelding

NTE-montør med hjelm smiler mot kamera

Etikk

NTEs etiske plattform legger føringer for hvordan vi i NTE skal opptre overfor omverdenen, arbeidsgiver, forbindelser, kolleger og kunder, samt konsekvenser ved brudd på bestemmelsene. Selskaper og ansatte i NTE skal overholde norske lover og regler.

Våre verdier:

åpen, nær og pålitelig

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Morselskapet utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

Les mer om NTE AS»

Christian Stav

Konsernsjef

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor, autorisert europeisk finansanalytiker og Master of Business Administration fra NHH. 

Stav er styreleder i NTEs datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS. 

Mobil: 905 18 202
E-post: christian.stav@nte.no

Vi skal gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt

Gjennom fornybar energi og fremtidsrettede kundeløsninger skal NTEs 550 ansatte realisere vår visjon om å gi kundene et grønt forsprang. Morselskapet NTE AS er organisert i forretningsområder, Fornybar Energi, Energitjenester,  Digital og Installasjon.  I tillegg eier NTE 40% av strømdistribusjonskonsernet Tensio.

 

Byafossen kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Energi

Sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi i det klimanøytrale Trøndelag​

Telekom

Gi alle trøndere tilgang til digital infrastruktur i verdensklasse

Energitjenester

Gi trønderske hjem og bedrifter tjenester som gjør det mulig å bli en del av det grønne skiftet​

To NTE ansatte står foran Nidarosdomen i Trondheim og ser på hverandre og smiler

Elektro

Være en ledende leverandør av kompetansetjenester mot det fullelektriske og digitale Trøndelag​

 

NTE gjør Trøndelag klimanøytralt og digitalt​

Nett

Muliggjøre det grønne skiftet gjennom å bygge og drifte fremtidens integrerte og effektive energisystem ​

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Morselskapet utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

Kundeutvikling

Har ansvar for og bistå organisasjonen med alle kunderettete aktiviteter

Mennesker, kommunikasjon og bærekraft

Ansvar for rekruttering og alt innenfor HR-tjenester, kommunikasjon og bærekraft.

Teknologi og digitalisering

Bistår organisasjonen med digitalisering og prosessledelse. I tillegg tradisjonelle IKT-tjenester.

Portrettbilde av CFO Odd Terje Rygh

Virksomhetsstyring og forretningsstøtte

Virksomhetsstyring består av områdene økonomi, innkjøp, dokumenthåndtering, eiendom og kantinedrift. 

Strategi og analyse

Området Strategi og analyse skal bidra til at NTE utvikler, iverksetter og følger opp selskapets strategi

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styret og administrasjonen, og fatter vedtak i spesielt komplekse saker. Bedriftsforsamlingen møtes 2 ganger i året, og har 18 medlemmer. 12 medlemmer velges av generalforsamlingen og 6 medlemmer velges blant de ansatte.

Dokumenter til Bedriftsforsamlingens møte mandag 21. november 2018 kl. 12:00 til 15:00.

Eiervalgt:

 

 • Bjørn Arild Gram - leder av NTEs bedriftsforsamling
 • Gun Kveli
 • Bodil Haukø
 • Ole Hermod Sandvik
 • Terje Sørvik
 • Nina Bakken Bye
 • Grete Lervik
 • Gjermund Hansen Eggen
 • Ole Gunnar Hallager
 • Odd Inge Myrvold
 • Kari Anita Furunes
 • Anne Mille Røttereng

 

Medlemmer valgt blant ansatte:

 • Geir Tore Mjønes
 • Knut Egil Sjøli
 • Marius Vikan
 • Rigmor Vannebo
 • Bernhard Bolsøy
 • Ole Anders Bardal