Organisasjon og eiere

NTE har alltid vært og er lokalt eid. Selskapet ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, som fram til 1. januar 2018 var eneeier. Nå eies NTE av de 19 kommunene i tidligere Nord-Trøndelag. 

Les vår eiermelding

NTE-ansatt med vernehjelm

Etikk

NTEs etiske plattform legger føringer for hvordan vi i NTE skal opptre overfor omverdenen, arbeidsgiver, forbindelser, kolleger og kunder, samt konsekvenser ved brudd på bestemmelsene. Selskaper og ansatte i NTE skal overholde norske lover og regler.

Våre verdier:

åpen, nær og pålitelig

Klimanøytralt og digitalt Trøndelag

Gjennom fornybar energi og fremtidsrettede kundeløsninger skal NTEs 550 ansatte realisere vår visjon om å bidra til et klimanøytralt og digitalt Trøndelag. Morselskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS er organisert i to forretningsområder; Energi og Marked. I tillegg eier NTE 40% av strømdistribusjonskonsernet Tensio.

 

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styret og administrasjonen, og fatter vedtak i spesielt komplekse saker. Bedriftsforsamlingen møtes 2 ganger i året, og har 18 medlemmer. 12 medlemmer velges av generalforsamlingen og 6 medlemmer velges blant de ansatte.

Dokumenter til Bedriftsforsamlingens møte mandag 21. november 2018 kl. 12:00 til 15:00.

Eiervalgt:

 

 • Bjørn Arild Gram - leder av NTEs bedriftsforsamling
 • Gun Kveli
 • Bodil Haukø
 • Ole Hermod Sandvik
 • Terje Sørvik
 • Nina Bakken Bye
 • Grete Lervik
 • Gjermund Hansen Eggen
 • Ole Gunnar Hallager
 • Odd Inge Myrvold
 • Kari Anita Furunes
 • Anne Mille Røttereng

 

Medlemmer valgt blant ansatte:

 • Geir Tore Mjønes
 • Knut Egil Sjøli
 • Marius Vikan
 • Rigmor Vannebo
 • Bernhard Bolsøy
 • Ole Anders Bardal