Strategi og analyse

Området Strategi og analyse skal bidra til at NTE utvikler, iverksetter og følger opp selskapets strategi

Astrid von Heimburg

Konserndirektør Strategi og analyse 

Astrid von Heimburg (1985) er konserndirektør for Strategi og analyse. Hun har en Master i teknologi/sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. von Heimburg er styremedlem i Nordvest Fiber AS, som er eid 50 % av NTE. 

Mobil: 481 65 595
E-post: Astrid.Von.Heimburg@nte.no