Energitjenester​

Gjennom forretningsområdet Energitjenester skal vi gjøre det mulig for trønderske hjem og bedrifter å bli en del av det grønne skiftet​. Fremtidens energikunder er forskjellige fra dagens på flere viktige områder. De produserer ofte energi selv, og ønsker å kombinere dette med smart kjøp av energi. Energisparing og helhetlige bærekraftige energiløsninger som setter kundens behov i sentrum vil bli viktigere. Kundebasen er 82 000 husstander og bedrifter, noe som tilsvarer mer enn 200 000 enkeltbrukere. 

Svein Olav Munkeby

Konserndirektør Energitjenester

Svein Olav Munkeby (1967) er konserndirektør for Energitjenester, med ansvar for kraftomsetning og energitjenester. Han har i tillegg også ansvaret for kundeutvikling i NTE-konsernet. Han er utdannet elektroingeniør, bedriftsøkonom og har en Mastergrad i strategi, forretningsutvikling og innovasjonsledelse fra NTNU. Munkeby er styremedlem i NTE Elektro AS. 

Mobil: 941 09 670
E-post: svein.olav.munkeby@nte.no


Energitjenester​

I forretningsområde Energitjenester inngår konsernets salg av strøm til sluttkunde, samt salg av energitjenester. I sluttbrukermarkedet for salg av strøm til sluttkunde har det også i 2020 vært hard konkurranse, og konkurransen skjerpes stadig. Til tross for dette øker NTE sin markedsposisjon både i privat- og bedriftsmarkedet. Energitjenester solgte strøm til om lag 82 200 sluttkunder ved utgangen av 2020, mot 80 000 sluttkunder i 2019. I 2020 har forretningsområdet også levert andre energitjenester som for eksempel solanlegg, energirådgivning og løsninger til
elbil-lading.